Hervormde gemeente Ede

Financiëel jaaroverzicht 2017 zendingscommissie

Financiëel jaaroverzicht 2017 zendingscommissie

Het jaar 2017 is, financiëel gezien, een beter jaar geweest dan 2016. De opbrengsten over het totaal zijn gestegen met 5,4% ten opzichte van het vorige jaar. We zijn naast de gevers, vooral God dankbaar voor het feit dat hij ons opnieuw de middelen geeft om het zendingswerk te ondersteunen. Een uitgebreider verslag is hier te downlaoden.