Hervormde gemeente Ede

Renovatie Orgel Oude Kerk

Renovatie Orgel Oude Kerk

Orgel 2019Het tijdelijke orgel van Johannus orgel is donderdag 20 augustus gepaatst. 
Met ingang van zondag 6 september gaan we het Johannus-orgel gebruiken.

Dinsdag 8 september 2020 zijjn we  met de ontmanteling van het orgel begonnen

Bijgaand een aantal foto's van het orgel. De meeste pijpen worden opgeslagen op de consistorie, waaronder houten pijpen. De 'metalen' pijpen worden opgeslagen in kisten.

De pijpen die er nog staan zijn de frontpijpen die je nu van de achterkant ziet. Deze worden verwijderd zodra het steiger er staat.

Steigers zijn inmiddel geplaatst

Na het verwijderen van de pijpen in het orgel worden de windladen verwijderd.
Op deze windladen staan de pijpen die de wind worden aangeblazen zodra een toets wordt ingedrukt.
-In de torenruimte staat het binnenwerk van het orgel, alsmede het klavier te wachten op de transport naar de orgelbouwer.
-Om het front te kunnen restaureren en te schilderen is een steiger geplaatst.
-Tevens dient dit steiger om de frontpijpen uit te nemen zoals zichtbaar.
Nu zijn er pijpen uitgehaald om de schilder de ruimte te geven. Later zullen de andere pijpen worden verwijderd, schoongemaakt en direct weer teruggeplaatst
Nu een aantal frontpijpen zijn verwijderd en het orgel leeg is, kijkt men rechtstreeks in de kerk. De nu verwijderde frontpijpen liggen opgeslagen op de consistorie.
-Een orgelpijp heeft een brede functie en kan ook een rustplaats zijn voor een mot of nachtvlinder. (Zie foto)
-Beneden liggen een aantal ornamenten van het orgel die gerestaureerd moetenworden.  

Ook heb ik enkele foto's toegevoegd vanuit de werkplaats van Van Vulpen te Utrecht en het atelier De Jong in Waardenburg     

Schilderwerk Orgelkast

Momenteel vind het schuurwerk plaats en zal vervolgens een grondlaag worden aangebracht.
-In de werkplaats van het schildersbedrijf worden de losse ornamenten voorzien van een grondlak met een afzonderlijke grondlak op die delen die aansluitend met bladgoud worden bekleed.
-Alle vaste ornamenten aan de orgelkast zullen op de dezelfde wijze worden bewerkt.
-Voor het afschilderen van de orgelkast en de ornamenten moet nog in overleg een definitieve kleurkeuze worden bepaald.

15-10-2020  foto's laten de activiteit van de schilder zien bij het bepalen van de juiste kleur (roomwit).

De ornamenten waarvan delen met bladgoud worden bekleed, worden eerst voorzien van een grondlaag (geel).

Daarna bekleed met bladgoud, flinterdunne velletjes (8 x 8 cm), die pas worden gesneden en gelijmd naar gelang de grootte van onderliggende vlak .

Wij als commissie zullen u op de hoogte houden van de werkzaamheden met fotos en videobeelden.