Hervormde gemeente Ede

Technische commissie

Renovatie Orgel Oude Kerk

Orgel 2019Het tijdelijke orgel van Johannus orgel is donderdag 20 augustus gepaatst. 
Met ingang van zondag 6 september gaan we het Johannus-orgel gebruiken.

1. Dinsdag 8 september 2020 zijjn we  met de ontmanteling van het orgel begonnen
Bijgaand een aantal foto's van het orgel. De meeste pijpen worden opgeslagen op de consistorie, waaronder houten pijpen. De 'metalen' pijpen worden opgeslagen in kisten.
De pijpen die er nog staan zijn de frontpijpen die je nu van de achterkant ziet. Deze worden verwijderd zodra het steiger er staat.

2. Steigers zijn inmiddel geplaatst
Na het verwijderen van de pijpen in het orgel worden de windladen verwijderd.
Op deze windladen staan de pijpen die de wind worden aangeblazen zodra een toets wordt ingedrukt.
-In de torenruimte staat het binnenwerk van het orgel, alsmede het klavier te wachten op de transport naar de orgelbouwer.
-Om het front te kunnen restaureren en te schilderen is een steiger geplaatst.
-Tevens dient dit steiger om de frontpijpen uit te nemen zoals zichtbaar.
Nu zijn er pijpen uitgehaald om de schilder de ruimte te geven. Later zullen de andere pijpen worden verwijderd, schoongemaakt en direct weer teruggeplaatst
Nu een aantal frontpijpen zijn verwijderd en het orgel leeg is, kijkt men rechtstreeks in de kerk. De nu verwijderde frontpijpen liggen opgeslagen op de consistorie.
-Een orgelpijp heeft een brede functie en kan ook een rustplaats zijn voor een mot of nachtvlinder. (Zie foto)
-Beneden liggen een aantal ornamenten van het orgel die gerestaureerd moetenworden.  

3. Ook heb ik enkele foto's toegevoegd vanuit de werkplaats van Van Vulpen te Utrecht en het atelier De Jong in Waardenburg     
Schilderwerk Orgelkast
Momenteel vind het schuurwerk plaats en zal vervolgens een grondlaag worden aangebracht.
-In de werkplaats van het schildersbedrijf worden de losse ornamenten voorzien van een grondlak met een afzonderlijke grondlak op die delen die aansluitend met bladgoud worden bekleed.
-Alle vaste ornamenten aan de orgelkast zullen op de dezelfde wijze worden bewerkt.
-Voor het afschilderen van de orgelkast en de ornamenten moet nog in overleg een definitieve kleurkeuze worden bepaald.

15-10-2020  foto's laten de activiteit van de schilder zien bij het bepalen van de juiste kleur (roomwit).
De ornamenten waarvan delen met bladgoud worden bekleed, worden eerst voorzien van een grondlaag (geel).
Daarna bekleed met bladgoud, flinterdunne velletjes (8 x 8 cm), die pas worden gesneden en gelijmd naar gelang de grootte van onderliggende vlak .

Wij als commissie zullen u op de hoogte houden van de werkzaamheden met fotos en videobeelden.

4. Vorige weekwoensdag ( 22-10 ) hebben we een kijkje mogen nemen in de werkplaats van Van Vulpen. te Utrecht
Het pand van Van Vulpen in Utrecht;
Windladen van het bovenwerk, hoofdwerk en pedaal, die gerestaureerd worden;
Een kijkje in gieterij waar een middels een legering van tin en lood orgelpijpen gemaakt worden;
Een aantal orgelpijpen (geen frontpijpen) van een register die door hun eigen gewicht a.h.w. zijn uitgezakt en opnieuw moeten worden gemaakt.
De vernieuwde speeltafel.

5.Afgelopen week is de schilder bezig geweest met het aanbrengen van het bladgoud. Zie Foto's
Ook zijn onze adviseur Van de Poel en de directeur van Van Vulpen bezig geweest met een onderzoek hoe alles het beste geplaatst kan worden.

6.Dinsdagavond 24/11/20 zijn we,als commissie, met enkele leden van de wijkkerkenraad en enkele belangstellende in de Oude kerk geweest.
Onze adviseur gaf uitleg over stand van zaken tot nu toe. Zie foto's

7. Steigers zijn weggehaald. Orgelfront  staat er weer blinkend bij. 3/12/20
 Nu begint in het orgel de opbouw van het mechanisme en de orgelpijpen.

8. Orgelopbouw 
De komende maanden laten we zien wat er binnen in het orgel weer opgebouwd gaat worden.9. Inrichten van het orgel
Maandag 4 januari2021 zijn de orgelmakers weer begonnen met de opbouw van de windladen met de wind voorziening.

10. Opbouw luchtvoorziening
Bijgaand een paar foto's die betrekking hebben op het verbinden met zgn. conducten van o.a. een aantal (front)pijpen met de windladen.
Dit zijn loden buizen van verschillende doorsneden, naar gelang de grootte van de orgelpijp.
De toepassing van deze gladde buizen beoogt een betere doorstroming van de wind.
Voorheen bestond het uit viltachtig geribbeld materiaal.       

 11. Plaatsing orgelpijpen 
 drie foto's van het inwendige van het orgel. Hier zie je de eerste orgelpijpen weer in het orgel.

12. De eerste tonen klinken

De eerste tonen klinken weer     

Het intoneren van de frontpijpen en pijpen van het hoofdwerk. (Klik hierboven op de twee linken, dan kunt u de filmpjes zien)
Ook de eerste klanken van het orgel

 13. Het intoneren is begonnen 1.

Zie de foto's 

  14. Vervolg intoneren. 2.

 In de week van 14 tot 20 maart zal begonnen worden met de herplaatsing en intonatie van de tongwerken en het pedaal.

 15. Vervolg intoneren 3. 

Op dit moment is de orgelbouwer zeer druk met het intoneren van verschillende registers  (zie foto's )

16. Vervolg intoneren 4.

Laaste foto's