Hervormde gemeente Ede

Technische commissie

Renovatie Orgel Oude Kerk

Orgel 2019Het tijdelijke orgel van Johannus orgel is donderdag 20 augustus gepaatst. 
Met ingang van zondag 6 september gaan we het Johannus-orgel gebruiken.

Dinsdag 8 september 2020 zijjn we  met de ontmanteling van het orgel begonnen

Bijgaand een aantal foto's van het orgel. De meeste pijpen worden opgeslagen op de consistorie, waaronder houten pijpen. De 'metalen' pijpen worden opgeslagen in kisten.

De pijpen die er nog staan zijn de frontpijpen die je nu van de achterkant ziet. Deze worden verwijderd zodra het steiger er staat.

Steigers zijn inmiddel geplaatst

Na het verwijderen van de pijpen in het orgel worden de windladen verwijderd.
Op deze windladen staan de pijpen die de wind worden aangeblazen zodra een toets wordt ingedrukt.
-In de torenruimte staat het binnenwerk van het orgel, alsmede het klavier te wachten op de transport naar de orgelbouwer.
-Om het front te kunnen restaureren en te schilderen is een steiger geplaatst.
-Tevens dient dit steiger om de frontpijpen uit te nemen zoals zichtbaar.
Nu zijn er pijpen uitgehaald om de schilder de ruimte te geven. Later zullen de andere pijpen worden verwijderd, schoongemaakt en direct weer teruggeplaatst
Nu een aantal frontpijpen zijn verwijderd en het orgel leeg is, kijkt men rechtstreeks in de kerk. De nu verwijderde frontpijpen liggen opgeslagen op de consistorie.
-Een orgelpijp heeft een brede functie en kan ook een rustplaats zijn voor een mot of nachtvlinder. (Zie foto)
-Beneden liggen een aantal ornamenten van het orgel die gerestaureerd moetenworden.  

Ook heb ik enkele foto's toegevoegd vanuit de werkplaats van Van Vulpen te Utrecht en het atelier De Jong in Waardenburg                  

Wij als commissie zullen u op de hoogte houden van de werkzaamheden met fotos en videobeelden.