Hervormde gemeente Ede

Organisatie

Organisatie

Jeugdwerkactiviteiten worden per wijkgemeente georganiseerd, zodat kinderen en jongeren altijd dicht bij huis naar activiteiten toe kunnen gaan. De jeugdouderlingen van de diverse wijken zijn met de kerkenraad verantwoordelijk voor het beleid en de coördinatie van de jeugdwerkactiviteiten in hun wijk. Daarbij worden ook veel vrijwilligers ingeschakeld om clubs en jeugdverenigingen te leiden, jongeren te bezoeken en ondersteuning te bieden aan jongeren.

Elke wijk heeft een jeugdraad. In een jeugdraad worden beleidsmatige en organisatorische zaken besproken en afgestemd. De Oude Kerkgemeente en Sionkerkgemeente werken intensief samen in een gezamenlijke jeugdraad. Voor meer informatie over het jeugdwerk in een bepaalde wijk kunt u een mail sturen naar de hierna benoemde contactpersonen.

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft in 2009 een jeugdouderling aangesteld die het jeugdwerk vertegenwoordigt in de AK en contactpersoon is naar het Ministerie van predikanten en het college van Kerkrentmeesters. Deze zogeheten boventallige jeugdouderling heeft de volgende taken:

  • centraal aanspreekpunt voor afstemming tussen jeugdouderlingen en voor uitwisseling van kennis en ervaring;
  • coördinatie van financiële zaken (samen met de centrale penningmeester);
  • naar behoefte ondersteuning en advisering van (nieuwe) jeugdambtsdragers;
  • organisatie van centrale (toerustings)activiteiten.

Wilt u hier meer over weten of heeft u een specifieke vraag, neem dan contact op met de jeugdouderling AK.