Hervormde gemeente Ede

jeugdwerk

Jeugdwerk

In de Hervormde wijkgemeenten in Ede vinden veel jeugdwerkactiviteiten plaats, waar ongeveer 900 kinderen en jongeren aan deelnemen. Tijdens kerkdiensten worden voor jongere kinderen nevendiensten en bijbeluren gehouden, doordeweeks worden clubs georganiseerd en er zijn ook diverse jeugdverenigingen. In principe is de kerkenraad van elke wijkgemeente verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van het jeugdwerk in de eigen gemeente. Op een aantal aspecten wordt samen gewerkt tussen de Hervormde wijkgemeenten.
Via het Jeugdwerk menu (links) is meer informatie beschikbaar over:

  • de organisatie van het jeugdwerk;
  • jeugdpastoraat;
  • de financiën van het jeugdwerk.

Op deze webpagina worden ook gezamenlijke activiteiten aangekondigd of wordt verslag gedaan van activiteiten.

Verslag toerustingsavond Bijbellezen

In bijlage het verslag van de toerustingsavond op 10 september 2013 over praktisch Bijbellezen, georganiseerd door het Centraal Ondersteuningsteam Jeugdpastoraat. Gastspreker was Diane Palm van de HGJB.

Bijbellezen op club, jeugdvereniging of
catechisatie is best een uitdaging! Hoe pak je dat aan en hoe motiveer je
meisjes en jongens daar nog voor? Het is belangrijk dat we onze jeugd helpen
bij het leren lezen van de Bijbel en een actieve omgang met de Bijbel. In het verslag vind je diverse praktische tips die je kunt gebruiken in het jeugdwerk!