Hervormde gemeente Ede

Omzien naar elkaar

Diaconie

Omzien naar elkaar

De diakenen bieden hun hulp aan voor hen die getroffen worden door de Corona-griep en de beperkingen die dat geeft. Als u hulp wenst vragen wij u of u met uw wijkdiaken contact wilt opnemen.

Geen angst maar vertrouwen
We hoeven niet in paniek te raken. Ons leven is in Goede handen. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen. In dat vertrouwen kun je nuchter blijven en het goede te zoeken voor anderen. Dat heeft de kerk door de eeuwen heen ook steeds gedaan. Laten we goed nieuws zijn in een wereld vol van angst en onzekerheid.

Tegelijk is dat vertrouwen nooit een excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. Vertrouwen op God sluit niet uit dat je de adviezen en richtlijnen van de overheid en gezondheidsinstanties opvolgt. De vraag is niet: ‘kan ik ziek worden?’, maar ‘kan ik door mijn doen of laten anderen in gevaar brengen?’.

Vertrouwen op God en liefdevol omzien naar anderen betekent ook dat we niet gaan hamsteren. Neem wat nodig is, zodat een ander dat ook kan doen.

En wees terughoudend in het anderen de maat nemen. Beschuldig een ander niet van angsthazerij of gebrek aan vertrouwen. Waak je ook voor grote woorden over hen die moeilijke beslissingen moeten nemen.

Doen in liefde
De kerk heeft vanouds gezorgd voor mensen die ziek en kwetsbaar waren. Soms met gevaar voor eigen leven. Zie als kerk ook in deze tijd om naar anderen. Heb oog voor de kwetsbare groepen. Je kunt dan denken aan oudere mensen of mensen met een chronische aandoening (mensen met bijvoorbeeld astma of COPD of hart en vaatziekten). Let op de mensen in je gemeente, maar zie daarnaast ook om naar de mensen in je buurt:

- Bied aan om boodschappen te doen voor ouderen of mensen die in quarantaine zitten. Boodschappenlijstjes kun je via whatsapp, email of telefoon doorgeven. Hang de tas met boodschappen aan de deur. Betalen kan via een Tikkie.

- Je kunt een bellijst/telefooncirkel maken, waarbij gemeenteleden mensen, die door alle maatregelen nog meer geïsoleerd raken, bellen voor een gezellig praatje. Zo’n telefoontje kan de sleur van de dag doorbreken. Daarnaast heeft iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen vaak behoefte aan een luisterend oor en een vriendelijk woord.  

- Ken je medische of andere zorgprofessionals die nu extra onder druk komen te staan? Misschien kun je hen, wanneer jij gewoon thuis werkt, helpen door wat huiselijke taken van hen over te nemen. Denk aan oppassen op kinderen, boodschappen doen of een maaltijd verzorgen.

- Gooi een briefje met je telefoonnummer door de brievenbus bij een oudere in je straat met de vraag hoe het met ze gaat en of ze iets nodig hebben?

- Stuur eens wat vaker een kaartje ter bemoediging naar een ouder iemand in je buurt of gemeente. Denk ook aan dat gemeentelid in het ziekenhuis. Grote kans dat hij of zij in deze periode minder bezoek krijgt. Daarnaast worden veel activiteiten voor kwetsbare mensen afgelast. Vaak zijn dit ook de mensen die geen bezoek ontvangen of naar buiten kunnen. Laat via een kaartje in de brievenbus weten dat je aan hen denkt.

 

Voor uw vraag aan de diaconie van uw wijkgemeente, klik op de naam van uw wijk:

Oude Kerkgemeente

Sionkerkgemeente

Nieuwe Kerkgemeente

Bethelkerkgemeente

Arkgemeente

Kleopasgemeente