Hervormde gemeente Ede

Start Actie kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

Start Actie kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

Kerkbalans kosten plaatje 2020

Het diagram met de Kosten van de gemeente laat zien dat het grootste deel van de uitgaven het Pastoraat, Wijkwerk, Jeugdwerk en Evangelisatie betreft. Dit zijn hoofdzakelijk vaste loonkosten die meestijgen met de CAO’s. De nu afgesloten CAO van de Zorg bijvoorbeeld laat een stijging zien van 2,5% naar 4% per jaar. Als dat de trend wordt zullen de inkomsten uit de Actie Kerkbalans en de collecten navenant moeten stijgen willen we bij kunnen blijven met de salarissen. De post Gebouwen en inventarissen staat sterk onder druk door de forse stijging van de kosten in de Bouwsector. Al met al een zorgelijke ontwikkeling, want met een stijging van de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans met 2,5% (zoals in 2018 en 2019) komen we in 2020 echt niet meer rond. 

 

Kerkbalans kosten plaatje 2020De voornoemde stijgende kosten moeten vooral betaald worden met de bijdragen die in de loop van 2020 binnenkomen.

Het diagram met de Inkomsten van de gemeente laat zien dat vorig jaar vrijwel tweederde van de inkomsten van de Hervormde gemeente Ede uit de Actie Kerkbalans kwam. De post Collecten vertoont al langere tijd een stabiel beeld; het is niet waarschijnlijk dat deze post in 2020 voor de stijgende kosten soulaas biedt.

Dankzij de niet aflatende inspanningen van de vrijwilligers van het HAC komt er jaarlijks nog een mooi extra bedrag binnen. Verder zorgen ook kosters, beheerders en vrijwilligers er voor dat we de ruimtes van kerken en zalen kunnen verhuren buiten de tijden dat die voor kerkdiensten en het gemeentewerk in gebruik zijn. Daarnaast zijn ook de Overige bijdragen zoals gewone giften en bijdragen uit de Solidariteitskas een welkome aanvulling. En incidenteel legaten en erfstellingen. Deze extra inkomsten maken onze jaarrekening sluitend, dat wil zeggen dat we nog net kunnen voldoen aan de eisen die de landelijke PKN aan ons stelt.

U begrijpt wel waarom wij deze keer extra aandacht besteden aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans.   Een goede uitkomst van de Actie Kerkbalans is deze keer echt noodzakelijk om al het kerkenwerk in 2020 in onze gemeente voort te kunnen zetten.

Doe daarom mee met de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

We willen u hier alvast bedanken voor uw bijdrage!

Wim van den Brandt, voorzitter CvK                                     Roel Cirkel, secretaris CvK