ANBI

ANBI

De ANBI gegevens van zowel het College van Kerkrentmeesters als die van het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Ede staan onder elkaar op deze pagina.