Hervormde gemeente Ede

De achtergronden van het onderzoek

Afstudeer- en promotieonderzoek

De achtergronden van het onderzoek

Op 14 april 2011 vond de officiële ondertekening plaats van het onderzoeksprotocol. Hiermee zijn de afspraken vastgelegd waarbinnen het onderzoek naar individualisering plaats vindt. De uitwerking van het onderzoek en de samenvatting van dit protocol zijn beschikbaar voor belangstellenden. Ook is elders op deze website het hele protocol opgenomen. De uitvoering van het onderzoek bestaat uit meerdere deelprojecten, zoals:

  • een aantal interviews door studenten (voorjaar 2011)
  • onderzoek in archief van de kerkenraden en onder een aantal ouderlingen (doorlopend)
  • onderzoek onder oud-catechisanten uit het jaar 2000 (voorjaar 2012)
  • onderzoek onder jongeren en binnen kringwerk (studentenonderzoek, voorjaar 2012).