sionkerk logoSIONkerkgemeente

Beroep Sionkerk op ds. L. de Wit uit Putten

afbeeldingDe kerkenraad van de Sionkerk heeft unaniem het voornemen om een beroep uit te brengen op ds. L. de Wit uit Putten. Ook de AK heeft unaniem met dit voornemen ingestemd. Op zondagmiddag 23 juni hoopt hij in ons midden voor te gaan. Op maandag 1 juli komt hij naar Ede voor een kennismakingsbezoek met de gemeente.

Als u bezwaren heeft tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, dan kunt u deze schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba tot vrijdag 7 juni 12:00 uur. Als er geen bezwaren worden ingediend, dan wordt op 7 juni de beroepsbrief bij de dominee gebracht. Het beroep gaat in op zaterdag 22 juni. Hierna heeft hij drie weken om duidelijkheid te krijgen over dit beroep. Op zondagmiddag 23 juni hoopt hij in ons midden voor te gaan. Op maandag 1 juli komt hij naar Ede voor een kennismakingsbezoek met de gemeente. Reserveert u deze data alvast in uw agenda? Meer informatie volgt in de komende kerkbode(s).