Kerkomroep

Kerkomroep

Als u niet meer in de gelegenheid bent om naar de kerk te gaan, kunt u via internet of de kerkradio de diensten thuis beluisteren. De diensten die worden uitgezonden, worden in de kerkbode vermeld.

Contactpersoon is de heer L.W. Jansen, Kraatsweg 50, tel. (0318) 624105.

HIeronder kunt u de kerkomroep via de computer beluisteren.


Actuele diensten in de Oude Kerk

zondag 24 nov 10:00 uur ds. J.M. Molenaar - Oude Kerk - Grotestraat 58 - Kerktelefoon kanaal 1
zondag 24 nov 18:30 uur ds. C.H. Hogendoorn (Katwijk aan Zee) - Oude Kerk - Grotestraat 58 - Kerktelefoon kanaal 1