oudekerkgemeente

Kringen

In het kerkelijk seizoen 2020/2021 gaan de bijbelkringen van de Oude Kerkgemeente het bijbelboek 1 Samuël behandelen aan de hand van het boekje van ds W.J. Westland: Bijbelstudies uit 1 Samuël. In dit overzicht is de vorig jaar begonnen nieuwe bijbelkring Filemon opgenomen. Tevens kan vermeld worden dat de Introductiekring en kring De Ginkel hebben besloten om samen te gaan.

Door de Coronacrisis hebben de meeste kringen vorig jaar het seizoen niet af kunnen maken. Ook is de vraag hoe in het nieuwe seizoen de meeste (huis)kringen kunnen beginnen met inachtneming van de RIVM- richtlijnen. Sommige kringen gaan online verder. Andere huiskringen gaan naar Rehoboth. Ondanks alle beperkingen hopen we op een goed en gezegend bijbelkringjaar.

Bijbelkring Filemon

Contact: A.Stam, Park Paasberg 9, 6711DP, tel 650315, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Bijbelkring Filemon is een jaar geleden gestart met een aantal echtparen. Het is bijzonder fijn dat er verschillende jonge echtparen meedoen, maar ook een aantal senior- echtparen. Het streven is dat zowel man als vrouw aanwezig is.

De kringavonden houden we bij de kringleden thuis. We beginnen rond 20.00 uur met koffie/thee en een bijpraatmoment. In de coronaperiode zijn de avonden digitaal gehouden. Degene die de Bijbelstudie heeft voorbereid opent de avond met zingen en gebed. Daarna wordt het Bijbelgedeelte doorgelezen en aan de hand van een korte inleiding met gespreksvragen wordt het thema van de avond besproken.

In het afgelopen seizoen hebben we het eerste deel van het Bijbelboek Romeinen besproken. Er is volop ruimte om ook geloofsvragen met elkaar te delen. De kringavond zal het nieuwe seizoen op woensdagavond gehouden worden, eenmaal per maand. Via de Filemonapp houden we het onderlinge contact.

Bijbelkring Theophilus

Contact: Daniël Rap, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deze bijbelkring is samengesteld uit de twee bijbelkringen die uit de belijdenisgroep 2017/2018 zijn ontstaan en bestaat uit circa 16 leden. Leeftijd 20 – 26 jaar. Om de beurt bereidt een van de leden zich grondig voor en leidt het gesprek in dat in de groep wordt gevoerd.

Bijbelkring Timotheus

Contact: Rijk Ploeg, Hessenweg 58, 6718TD Ede, tel.: 613432, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze bijbelkring wordt op de maandavond gehouden eens in de drie weken, afwisselend bij de deelnemers thuis van 20.00 tot 22.00 uur.

Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt. Ook worden de bijbelkringavonden aangekondigd in de kerkbode. De kring heeft ongeveer 17 deelnemers in de leeftijd van 35 jaar tot 70 jaar. Per avond heeft één van de kringleden (op vrijwillige basis) de leiding en verzorgt de inleiding van het te behandelen bijbelgedeelte. Na de inleiding/verklaring volgt er altijd een bespreking met vragen in groepen van circa 5 kringleden waarna de avond plenair wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen.

Voor aanvang van het officiële gedeelte is er altijd ruimte voor ontmoeting en het delen van lief en leed. Dit zien wij ook als wezenlijk deel van onze kring.

Jongerengespreksgroep Samuel

Contact: ds L. Kruijmer, Kraatsweg 23b, 6712DA Ede, tel. 555558, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De bijbelkring komt 10 keer per seizoen samen op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de kringleden thuis.

Een van de deelnemers houdt een inleiding over het hoofdstuk dat aan de orde is. Daarna is er gelegenheid om via vragen dieper in te gaan op de inhoud van het hoofdstuk. Het gesprek ontwikkelt zich dan verder plenair aan de hand van de vragen die in het boekje staan of via vragen die bij de kringleden naar voren komen.

Er is iedere avond ruimschoots gelegenheid om onze geloofservaringen naar aanleiding van het hoofdstuk met elkaar te delen. De kring bestaat uit 10 leden.

Jongerengesprekskring Elia

Contact: D. Jansen, Woutersweg 17, 6718 TJ, tel. 613002. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze kring wordt vooral gevormd door jongeren uit de Sionkerk en de Oude kerk, die graag in het centrum samenkomen. Ook verwelkomen we studenten of mensen die door omstandigheden niet met een kring in hun eigen gemeente mee kunnen leven. Verschillenden van hen hebben kortere of langere tijd geleden belijdenis van het geloof afgelegd. We geloven in de kracht van het Woord en denken dat het nodig is in het geloof elkaar vast te houden. Je mag het zien als een vorm van Bijbelstudie onder leiding van de predikant of kerkelijk werker. Dit seizoen heeft kerkelijk werker Dirk Jansen de leiding.

De geplande data voor het komende seizoen zijn:
Dinsdag 29 september 2020;
Dinsdag 27 oktober 2020
Dinsdag 24 november 2020;
Dinsdag 12 januari 2021;
Dinsdag 16 februari 2021;
Dinsdag 16 maart 2021;
Dinsdag 13 april 2021;
Dinsdag 11 mei 2021.

We komen samen in Rehoboth. Inloop vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur met de Bijbelstudie. De leiding geeft een inleiding op het onderwerp, waarna we vervolgens in groepen een aantal vragen of stellingen bespreken. We verdiepen ons dit jaar in het Bijbelboek 1 Samuël. We hopen veel jongeren en jongvolwassenen te ontmoeten.

Bijbelkring 'Ichtus'

Deze kring is een mengeling tussen een gesprekskring en een Bijbelkring. We doen Bijbelstudie aan de hand van een methode en raken daardoor vaak ook in gesprek over onze persoonlijke geloofsbeleving.

We komen ongeveer één keer per drie weken bij elkaar. Op dit moment ligt de leeftijd van de deelnemers tussen de 20 en 45 jaar. Nieuwe leden (ongeacht leeftijd) zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Kees Ploeg, Tel. 0318-300518, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Huisbijbelkring Berea

Contact: H.P. van Sorge, Prins Bernhardlaan 30a, 6713 MC Ede, tel. 625610, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Huisbijbelkring Berea is een kring van ongeveer 25 leden uit de Oude Kerkgemeente die zich één keer per maand samen verdiepen in het lezen van Gods Woord. We behandelen het Schriftgedeelte van die avond – in aansluiting bij het jaarthema van de Oude Kerk - stukje voor stukje en willen er met elkaar  levens- en geloofsvragen bespreken die we tegenkomen in ons persoonlijk leven, onze gezinnen en omgeving.

Wij houden de avond altijd bij een van de kringleden thuis en beginnen rond 20.00 uur met het drinken van koffie of thee en een bijpraatmoment. Hierna wordt gebeden, gezongen en het Bijbelgedeelte doorgelezen en besproken en geeft de inleider per gedeelte uitleg en stelt vragen. De kringleider geeft vanuit zijn theologische achtergrond daarbij soms extra inzichten. Natuurlijk mag je ook komen als je liever alleen luistert.

Na een korte pauze halverwege de avonden eindigen we meestal rond de klok van 22.00 uur. Op zoek naar een Bijbelkring? Graag nodigen we je uit als je het fijn vindt echt meer zicht te krijgen op de Heere en wat zijn Woord voor jou betekent. Wij hopen dat velen – we zijn nu een groep m.n. in de leeftijd 25-45 - zullen komen; je zult er geen spijt van krijgen!

De avonden staan meestal gepland op de tweede donderdag van de maand. Volg dus de kerkbode of meld je vast aan. Voor vragen kun je bellen met Heleen Melissen 304520

Bijbelkring De Wedlopers

Contact: Monica Branderhorst, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Telefoon: 06 11503561

'De Wedlopers' bestaat uit belijdeniscatechisanten 2018/2019. Er worden circa 15 leden verwacht en men gaat gebruik maken van de bijbelstudie die dit jaar is gekozen voor de gemeente. Men gaat bij één van de leden thuis bijeenkomen.

Jongeren Bijbelkring Immanuël

Contact: Rijkjan Ploeg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-25271772.

Deze kring is gericht op jong volwassenen, die bijvoorbeeld studeren en/of al een baan hebben. Wij behandelen elk kringseizoen een thema/Bijbelboek aan de hand van een Bijbelstudieboekje. De inleiding wordt bij toerbeurt door kringleden gehouden. Persoonlijke voorbereiding en Bijbelstudie door elk kringlid thuis vinden wij belangrijk.

De focus van deze kring ligt op de vraag hoe je christen kunt zijn in deze geseculariseerde samenleving. Hoe ben je christen op je werk of tijdens je studie? Hoe maak je belangrijke keuzes in je leven? Zoals partnerkeuze, beroepskeuze, indeling vrije tijd en je rol in de gemeente. Hoe is de omgang met niet gelovigen of anders-denkenden? Deze vragen willen we onderzoeken in het licht van Gods Woord.

Studie van Gods Woord is leidend voor het gesprek tijdens de avonden. De kring wordt eens per 3 weken gehouden bij kringleden thuis. Naast Bijbelstudie vinden wij persoonlijk contact en betrokkenheid op elkaar erg belangrijk.

Introductiekring

Contact: Ard Slomp, Meikade 81, 6744 TC Ederveen, tel. 656332,  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De introductiekring is eens per vier weken op maandagavond afwisselend bij de deelnemers thuis. Deze kring is laagdrempelig, uitnodigend en bedoeld voor iedereen die meer van het christelijk geloof wil weten.

Misschien voor u of jou wel een mooi vervolg op de Alpha cursus? Op de kringavonden is ruimte voor onderling ontmoeting en laten we ons leiden door een Bijbelgedeelte.

We laten ons leiden door de vragen die het boekje ons aanreikt en nemen ruimte en tijd voor gesprek over persoonlijke geloofsthema’s en vragen. De introductiekring werkt samen met bijbelkring De Ginkel.

Bijbelkring Rehoboth

Contact: M.Burggraaf, Molenstraat 5, 6711 AW Ede, tel. 610403, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze bijbelkring wordt acht keer per seizoen gehouden in Rehoboth op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en heeft ongeveer 30 deelnemers, met name ouderen van de gemeente.

We beginnen met het zingen van een psalm en met gebed. Lief en leed worden met elkaar gedeeld. De kringleider leidt het bijbelgedeelte in twee ronden grondig in. Na elke ronde volgt een gezamenlijke gesprek waarin een aantal vragen uit de gebruikte bijbelstudie aan de orde komen, maar ook wel vragen, opmerkingen en geestelijke ervaringen van deelnemers naar aanleiding van de inleiding. We besluiten met het zingen van een psalm en met dankgebed door een van de kringleden.

Bijbelkring De Ginkel

Bijbelkring “De Ginkel” is een kring met ongeveer 11 deelnemers. De bijeenkomsten worden gehouden bij een van de deelnemers thuis, wat natuurlijk niet verplicht is. In het seizoen komen we ongeveer acht keer bij elkaar.

De kring gaat samen met de Introductiekring.

Kernhemkring Daniël

Contact: R. van Leeuwen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontmoeting in Kernhem rondom de Bijbel. Wat heeft God tegen ons te zeggen? Daar willen wij als Bijbelkring van ca. 15 leden eens in de drie weken, van 20.00 uur tot 22.00 uur over nadenken. Daarnaast zingen we met elkaar en heeft gebed een belangrijke plaats. Lief en leed wordt gedeeld in een regelmatige ontmoeting. Op welke avond wij bij elkaar komen, zullen we de eerste keer met elkaar beslissen.

Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt.  De Kernhemkring Daniël wordt gehouden in Kernhem, roulerend bij de kringleden thuis. Iedereen, ook van buiten Kernhem, is natuurlijk welkom. De avonden worden geleid door de kringleden zelf, ieder lid kan aangeven of je dit een keer wilt doen. Je verzorgt dan een korte inleiding over het te behandelen Bijbelgedeelte en zorgt voor wat gespreksvragen. Na de inleiding volgt er de bespreking met vragen, eventueel in kleinere groepjes, waarna de avond plenair wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen en gebed.