oudekerkgemeente

Kringen

In het afgelopen kerkelijk seizoen hebben de meeste kringen niet hun programma in zijn geheel kunnen afmaken. Alles afwegende is besloten om in het nieuwe seizoen 2021/22 met een nieuwe bijbelstudie te beginnen en wel met het vervolg van de eerste bijbelstudie over de Romeinenbrief. Nu is aan de orde: Dr. H. van den Belt: Goudaders, Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (2).


We hopen dat we in dit nieuwe seizoen een goed en gezegend bijbelkringjaar mogen hebben.

Bijbelkring 2021-2022

Contact: Leon van Helden, tel. 06 40895539, lDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De groep is ontstaan uit de afronding van het belijdenis seizoen 2021. De nieuwe bijbelkring zal het eerste seizoen 2021 - 2022 elke twee weken samenkomen. We organiseren de samenkomsten bij één van de circa twaalf leden  thuis. Tijdens dit seizoen hopen we het boekje Goudaders van Dhr. van de Belt als leidraad te nemen. Elke samenkomst zal één van de leden de leiding nemen en het programma voor die avond opstellen en begeleiden. De leeftijd van de groepsleden varieert tussen de twintig en de dertig jaar.

Bijbelkring Filemon

Contact: A.Stam, Park Paasberg 9, 6711 DP, tel 650315, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De bijbelkring Filemon is twee jaar geleden gestart met een aantal echtparen. Het is bijzonder fijn dat er verschillende jonge echtparen meedoen, maar ook een aantal senior- echtparen. Het streven is dat zowel man als vrouw aanwezig is.


De kringavonden houden we bij de kringleden thuis. We beginnen rond 20.00 uur met koffie/thee en een bijpraatmoment. In de coronaperiode zijn de avonden digitaal gehouden. Degene die de bijbelstudie heeft voorbereid opent de avond met zingen en gebed. Daarna wordt het bijbelgedeelte doorgelezen en aan de hand van een korte inleiding met gespreksvragen wordt het thema van de avond besproken. Er is volop ruimte om ook geloofsvragen met elkaar te delen.
Via de Filemonapp houden we het onderlinge contact.

Bijbelkring Theophilus

Contact: Daniël Rap, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deze bijbelkring is samengesteld uit de twee bijbelkringen die  uit de belijdenisgroep 2017/2018 zijn ontstaan en bestaat uit circa 16 leden. Leeftijd 20 – 26 jaar. Om de beurt bereidt een van de leden zich grondig voor en leidt het gesprek in dat in de groep gevoerd wordt.

Bijbelkring Timotheüs

Contact: Rijk Ploeg, Hessenweg 58, 6718 TD Ede, tel. 613432, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze bijbelkring wordt op de maandavond gehouden eens in de drie weken, afwisselend bij de deelnemers thuis van 20.00 tot 22.00 uur.

Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt. Ook worden de bijbelkringavonden aangekondigd in de kerkbode. De kring heeft ongeveer 17 deelnemers in de leeftijd van 35 jaar tot 70 jaar. Per avond heeft één van de kringleden (op vrijwillige basis) de leiding en verzorgt de inleiding van het te behandelen bijbelgedeelte. Na de inleiding/verklaring volgt er altijd een bespreking met vragen in groepen van circa 5 kringleden waarna de avond plenair wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen.

Voor aanvang van het officiële gedeelte is er altijd ruimte voor ontmoeting en het delen van lief en leed. Dit zien wij ook als wezenlijk deel van onze kring.

Bijbelkring Rehoboth

Contact: M.Burggraaf, Molenstraat 5, 6711 AW Ede, tel. 610403, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze bijbelkring wordt acht keer per seizoen gehouden in Rehoboth op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. De kring heeft ongeveer 30 deelnemers, met name ouderen van de gemeente.

We beginnen met het zingen van een psalm en met gebed. Lief en leed worden met elkaar gedeeld. De kringleider leidt het bijbelgedeelte in twee ronden grondig in. Na elke ronde volgt een gezamenlijke gesprek waarin een aantal vragen uit de gebruikte bijbelstudie aan de orde komen, maar ook wel vragen, opmerkingen en geestelijke ervaringen van deelnemers naar aanleiding van de inleiding. We besluiten met het zingen van een psalm en met dankgebed door een van de kringleden.

Data dit seizoen: 8 september; 6 oktober; 10 november; 8 december; 12 januari; 9 februari; 2 maart; 6 april.

Bijbelkring De Ginkel

Contact: Evert van Beek, Reehorsterweg 14, 6717 LE Ede, tel. 06 51 241 459, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze huiskamerkring komt maandelijks, vaak op een woensdagavond samen en heeft nog ruimte voor nieuwe leden. In 2021 zijn de bestaande kringen Ginkel en de Introductiekring samen gegaan. We komen afwisselend bij een beperkt aantal leden thuis samen.

We openen met gebed. Tijdens en na de inleiding spreken we samen over een vooraf bestudeerd Bijbelgedeelte, aan de hand van een bijbelstudieboekje. Er is daarbij veel ruimte voor het delen van persoonlijke omstandigheden en de vragen uit het boekje helpen ons vaak in het gesprek. De sfeer is informeel en persoonlijk. De avond ronden we af met het samen bidden van: Het Onze Vader.

Huisbijbelkring Beréa

Contact: H.P. van Sorge, Prins Bernhardlaan 30a, 6713 MC Ede, tel. 625610, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Huisbijbelkring Berea is een kring van ongeveer 25 leden uit de Oude Kerkgemeente die zich één keer per maand samen verdiepen in het lezen van Gods Woord. We behandelen het Schriftgedeelte van die avond – in aansluiting bij het jaarthema van de Oude Kerk - stukje voor stukje en willen er met elkaar  levens- en geloofsvragen bespreken die we tegenkomen in ons persoonlijk leven, onze gezinnen en omgeving.

Wij houden de avond altijd bij een van de kringleden thuis en beginnen rond 20.00 uur met het drinken van koffie of thee en een bijpraatmoment. Hierna wordt gebeden, gezongen en het Bijbelgedeelte doorgelezen en besproken en geeft de inleider per gedeelte uitleg en stelt vragen. De kringleider geeft vanuit zijn theologische achtergrond daarbij soms extra inzichten. Natuurlijk mag je ook komen als je liever alleen luistert.

Na een korte pauze halverwege de avonden eindigen we meestal rond de klok van 22.00 uur. Op zoek naar een bijbelkring? Graag nodigen we je uit als je het fijn vindt echt meer zicht te krijgen op de Heere en wat zijn Woord voor jou betekent. Wij hopen dat velen – we zijn nu een groep m.n. in de leeftijd 25-45 - zullen komen; je zult er geen spijt van krijgen!

De avonden staan meestal gepland op de 2e donderdag van de maand. Volg dus de kerkbode of meld je vast aan. Voor vragen kun je bellen met Heleen Melissen, tel. 304520.

Bijbelkring 'Berg Sion'

Contact: Niels van den Top, tel. 06 22194971, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met een deel van de 'dinsdaggroep' van het belijdeniscatecheseseizoen '20-'21 gaan we met elkaar verder als bijbelkring 'Berg Sion'. Om de week komen we (op een dinsdag- of zondagavond) bij een van de kringleden thuis om samen een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te bespreken. Door ons samen te verdiepen in het Woord van God, hopen wij ons vertrouwen te blijven stellen in de HEERE en zo te zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft (Ps. 125:1). Niet omdat wij zelf van die onwankelbare mensen zijn, maar omdat er een onwankelbare God is, Die rondom Zijn volk is, zoals er bergen zijn rondom Jeruzalem (Ps. 125:2).

Bijbelkring De Wedlopers

Contact: Monica Branderhorst, tel 06 11503561, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

‘De Wedlopers’ bestaat uit belijdeniscatechisanten 2018/2019. Er worden ca 15 leden verwacht en men gaat gebruik maken van de bijbelstudie die dit jaar is gekozen voor de gemeente. Men gaat bij één van de leden thuis bijeenkomen. 

Jongeren Bijbelkring Immanuël

Contact: Rijkjan Ploeg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-25271772.

Deze kring is gericht op jong volwassenen, die bijvoorbeeld studeren en/of al een baan hebben. Wij behandelen elk kringseizoen een thema/Bijbelboek aan de hand van een bijbelstudieboekje. De inleiding wordt bij toerbeurt door kringleden gehouden. Persoonlijke voorbereiding en Bijbelstudie door elk kringlid thuis vinden wij belangrijk.

De focus van deze kring ligt op de vraag hoe je christen kunt zijn in deze geseculariseerde samenleving. Hoe ben je christen op je werk of tijdens je studie? Hoe maak je belangrijke keuzes in je leven? Zoals partnerkeuze, beroepskeuze, indeling vrije tijd en je rol in de gemeente. Hoe is de omgang met niet-gelovigen of andersdenkenden? Deze vragen willen we onderzoeken in het licht van Gods Woord.

Studie van Gods Woord is leidend voor het gesprek tijdens de avonden. De kring wordt eens per drie weken gehouden bij kringleden thuis. Naast bijbelstudie vinden wij persoonlijk contact en betrokkenheid op elkaar erg belangrijk.

Jongerengespreksgroep Samuël

Contact: ds L. Kruijmer, Kraatsweg 23b, 6712 DA Ede, tel. 555558,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De bijbelkring komt 10 keer per seizoen samen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de kringleden thuis. 

Eén van de deelnemers houdt een inleiding over het hoofdstuk dat aan de orde is. Daarna is er gelegenheid om via vragen dieper in te gaan op de inhoud van het hoofdstuk. Het gesprek ontwikkelt zich dan verder plenair aan de hand van de vragen die in het boekje staan of via vragen die bij de kringleden naar voren komen.

Er is iedere avond ruimschoots gelegenheid om onze geloofservaringen naar aanleiding van het hoofdstuk met elkaar te delen. De kring bestaat uit circa 10 leden.

Jongerengesprekskring Elia

Contact: D. Jansen, Woutersweg 17, 6718 TJ, tel. 613002, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze kring wordt vooral gevormd door jongeren uit de Sionkerk en de Oude kerk, die graag in het centrum samenkomen. Ook verwelkomen we studenten of mensen die door omstandigheden niet met een kring in hun eigen gemeente mee kunnen leven. Verschillenden van hen hebben kortere of langere tijd geleden belijdenis van het geloof afgelegd. We geloven in de kracht van het Woord en denken dat het nodig is in het geloof elkaar vast te houden. Je mag het zien als een vorm van Bijbelstudie onder leiding van de predikant of kerkelijk werker. Ouderling kerkelijk werker Dirk Jansen heeft dit seizoen de leiding.

De geplande data voor het komende seizoen zijn:
Dinsdag 28 september 2021;
Dinsdag 26 oktober 2021;
Dinsdag 30 november 2021;
Dinsdag 11 januari 2022;
Dinsdag 8 februari 2022;
Dinsdag 8 maart 2022;
Dinsdag 12 april 2022;
Dinsdag 10 mei 2022.

We komen samen in Rehoboth (Driehoek 11). Inloop vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur met de Bijbelstudie. Na een inleiding op het onderwerp, gaan we vervolgens in groepjes een aantal vragen of stellingen bespreken.  We verdiepen ons dit jaar in het tweede deel van de Romeinenbrief. We hopen veel jongeren en jongvolwassenen te ontmoeten.

Soos "de Vuurtoren"

Contact: Marry Teunissen, tel. 420696, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Soos "de Vuurtoren" is een soos voor verstandelijk beperkten vanaf 14 jaar. Wanneer: Iedere 1ste en 3de vrijdagavond van de maand.
Waar: In de Rank, achter de Nieuwe Kerk, Verl. Maanderweg 33 in Ede.
Kosten: Er zijn consumptiekaarten te koop voor 5 euro (10 consumpties).

Meer informatie over soos 'de Vuurtoren' lees je hier.

Kernhemkring Daniël

Contact: Bertus van den Brink, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontmoeting in en rond Kernhem. Wat heeft God tegen ons te zeggen in Zijn Woord? En wat was de betekenis in de tijd van de Bijbel?

Daar willen we als bijbelkring gedurende 8-10 avonden in het winterseizoen over nadenken.
Meestal op donderdagavond. Met ongeveer 20 leden komen we in principe thuis samen . Lief en leed mag gedeeld worden.
De bijbelstudies worden voorbereid door de leden op vrijwillige basis, aan de hand van het centraal gekozen boekje voor de kringen.

De kring heeft zijn oorsprong in de wijk Kernhem, maar heeft ook deelnemers daarbuiten.
Nog vragen? Neem gerust contact op.