oudekerkgemeente

Kringen

In het afgelopen kerkelijk seizoen hebben de meeste kringen hun programma kunnen afmaken. Afgesproken is dat in het kerkelijk seizoen 2022/2023 gebruikt gaat worden een boekje uit de Artiosreeks van ds J.J. ten Brinke, getiteld “Leven bij de Dag” (Bijbelstudies uit Joël en Habakuk).

Uit de groep van belijdeniscatechisanten is een nieuwe Bijbelkring ontstaan, contactpersoon is Jan van Wagensveld. Meer informatie is te vinden onder Bijbelkring De Rank.

We hopen dat we in dit nieuwe seizoen een goed en gezegend bijbelkringjaar mogen hebben zonder dwingende beperkingen.

Gebedskring

Contact: Marriëtte Stomphorst, 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Gebedskring komt samen op donderdagavond in Rehoboth van 19.15 – 20.00 uur.
Na een korte inleiding en het zingen van een lied danken en bidden we voor zegeningen, noden en zorgen die er zijn binnen de wijkgemeente. We sluiten af met het samen bidden van het “Onze Vader”. Gebedspunten kunnen worden doorgegeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De gebedskring staat open voor iedereen, voor jong en oud. Wij nodigen u uit om een keer met ons mee te bidden, ook als u dat liever niet hardop doet.
De data worden vermeld in de kerkbode.

Bijbelkring Sola Scriptura

Contact: Leon van Helden, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06-40895539

Bijbelkring Sola Scripura is ontstaan na de belijdenisdienst in 2021. De leden van de kring komen elke twee weken samen waarbij we stilstaan bij een Bijbelgedeelte of een hoofdstuk uit een geestelijk vormend boekje. De indeling bestaat uit de thema’s Lezen, Ontdekken, Afvragen en Toepassen. Naast de Bijbelstudie heeft de groep onderlinge betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Daarom wordt elke bijeenkomst geopend met een wel-en-wee rondje. De bijeenkomsten worden door één van de kringleden voorbereid en geleidt. De kring nodigt anderen van harte uit om eens een avond bij te wonen of om regelmatig aan te sluiten. Dan kan ook gedurende het lopende seizoen.

Bijbelkring Filemon

Contact: A.Stam, Park Paasberg 9, 6711DP, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0318-650315

De Bijbelkring Filemon is twee jaar geleden gestart met een aantal echtparen. Het is bijzonder fijn dat er verschillende jonge echtparen meedoen, maar ook een aantal senior- echtparen. Het streven is dat zowel man als vrouw aanwezig is.

De kringavonden houden we bij de kringleden thuis. We beginnen rond 20.00 uur met koffie/thee en een bijpraatmoment. In de coronaperiode zijn de avonden digitaal gehouden. Degene die de Bijbelstudie heeft voorbereid opent de avond met zingen en gebed. Daarna wordt het Bijbelgedeelte doorgelezen en aan de hand van een korte inleiding met gespreksvragen wordt het thema van de avond besproken. Er is volop ruimte om ook geloofsvragen met elkaar te delen.

Via de Filemonapp houden we het onderlinge contact.

Bijbelkring Timotheüs

Contact: Rijk Ploeg, Hessenweg 58, 6718TD, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0318-613432

Deze Bijbelkring wordt op de maandagavond gehouden eens in de drie weken, afwisselend bij de deelnemers thuis van 20.00 tot 22.00 uur.

Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt. Ook worden de bijbelkringavonden aangekondigd in de kerkbode. De kring heeft ongeveer 17 deelnemers in de leeftijd van 35 jaar tot 70 jaar. Per avond heeft één van de kringleden (op vrijwillige basis) de leiding en verzorgt de inleiding van het te behandelen Bijbelgedeelte. Na de inleiding/verklaring volgt er altijd een bespreking met vragen in groepen van ongeveer 5 kringleden waarna de avond plenair wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen.

Voor aanvang van het officiële gedeelte is er altijd ruimte voor ontmoeting en het delen van lief en leed. Dit zien wij ook als wezenlijk deel van onze kring.

Bijbelkring Rehoboth

Contact: M. Burggraaf, Molenstraat 5, 6711AW, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0318-610403

Deze Bijbelkring wordt acht tot negen keer per seizoen gehouden in Rehoboth op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. De kring heeft ongeveer 30 deelnemers, met name ouderen van de gemeente.

We beginnen met het zingen van een psalm en met gebed. Lief en leed worden met elkaar gedeeld. De kringleider leidt het Bijbelgedeelte in twee ronden grondig in. Na elke ronde volgt een gezamenlijk gesprek waarin een aantal vragen uit de gebruikte Bijbelstudie aan de orde komen, maar ook wel vragen, opmerkingen en geestelijke ervaringen van deelnemers naar aanleiding van de inleiding. We besluiten met het zingen van een psalm en met dankgebed door een van de kringleden.

Data dit seizoen: 21 september; 26 oktober; 23 november; 14 december; 18 januari; 15 februari; 15 maart; 19 april.

Bijbelkring De Ginkel

Contact:E. van Beek, Reehorsterweg 14, 6717LE, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06-51241459

Deze huiskamerkring komt maandelijks, vaak op woensdagavond samen en heeft nog ruimte voor nieuwe leden. In 2021 zijn de bestaande kringen Ginkel en de Introductiekring samengegaan. We komen afwisselend bij een beperkt aantal leden thuis samen.

We openen met gebed. Tijdens en na de inleiding spreken we samen over een vooraf bestudeerd Bijbelgedeelte, aan de hand van een bijbelstudieboekje. Er is daarbij veel ruimte voor het delen van persoonlijke omstandigheden en de vragen uit het boekje helpen ons vaak in het gesprek. De sfeer is informeel en persoonlijk. De avonden sluiten we af met het samen bidden van het ‘Onze Vader’.

Huisbijbelkring Beréa

Contact: H.F van Sorge, Prins Bernhardlaan 30a, 6713 MC, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0318-625610

Huisbijbelkring Berea is een kring van ongeveer 25 leden uit de Oude Kerkgemeente die zich één keer per maand samen verdiepen in het lezen van Gods Woord. We behandelen het Schriftgedeelte van die avond – in aansluiting bij het jaarthema van de Oude Kerk - stukje voor stukje en willen er met elkaar  levens- en geloofsvragen bespreken die we tegenkomen in ons persoonlijk leven, onze gezinnen en omgeving.

Wij houden de avond altijd bij een van de kringleden thuis en beginnen rond 20.00 uur met het drinken van koffie of thee en een bijpraatmoment. Hierna wordt gebeden, gezongen en het Bijbelgedeelte doorgelezen en besproken en geeft de inleider per gedeelte uitleg en stelt vragen. De kringleider geeft vanuit zijn theologische achtergrond daarbij soms extra inzichten. Natuurlijk mag je ook komen als je liever alleen luistert.

Na een korte pauze halverwege de avonden eindigen we meestal rond de klok van 22.00 uur. Op zoek naar een bijbelkring? Graag nodigen we je uit als je het fijn vindt echt meer zicht te krijgen op de Heere en wat zijn Woord voor jou betekent. Wij hopen dat velen – we zijn nu een groep m.n. in de leeftijd 25-45 - zullen komen; je zult er geen spijt van krijgen!

De avonden staan meestal gepland op de 2e donderdag van de maand. Volg dus de kerkbode of meld je vast aan. Voor vragen kun je bellen met Heleen Melissen, tel. 304520.

Bijbelkring De Rank

Contact: Jan van Wagensveld, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06-41411817

De groep catechisanten die in 2022 belijdenis van het geloof deed wil graag verder als Bijbelkring. Aan de hand van het thema van de dienst gaan ze verder als Bijbelkring De Rank.

Bijbelkring 'Berg Sion'

Contact: Niels van den Top, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06-22194971

Met een deel van de ‘dinsdaggroep’ van het belijdeniscatecheseseizoen 2020-2021 gaan we met elkaar verder als Bijbelkring Berg Sion. Om de week komen we (op een dinsdag- of zondagavond) bij een van de kringleden thuis om samen een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te bespreken. Door ons samen te verdiepen in het Woord van God, hopen wij ons vertrouwen te blijven stellen In de HEERE en zo te zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft (Psalm 125: 1). Niet omdat we zelf van die onwankelbare mensen zijn, maar omdat er een onwankelbare God is, Die rondom Zijn volk is, zoals er bergen zijn rondom Jeruzalem (Psalm 125: 2).

Jongeren Bijbelkring Immanuël

Contact: Rijkjan Ploeg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06-25271772

Deze kring is gericht op jongvolwassenen, die bijvoorbeeld studeren en/of al een baan hebben. Wij behandelen elk kringseizoen een thema/Bijbelboek aan de hand van een Bijbelstudieboekje. De inleiding wordt bij toerbeurt door kringleden gehouden. Persoonlijke voorbereiding en Bijbelstudie door elk kringlid thuis vinden wij belangrijk.

De focus van deze kring ligt op de vraag hoe je christen kunt zijn in deze geseculariseerde samenleving. Hoe ben je christen op je werk of tijdens je studie? Hoe maak je belangrijke keuzes in je leven? Zoals partnerkeuze, beroepskeuze, indeling vrije tijd en je rol in de gemeente. Hoe is de omgang met niet-gelovigen of andersdenkenden? Deze vragen willen we onderzoeken in het licht van Gods Woord.

Studie van Gods Woord is leidend voor het gesprek tijdens de avonden. De kring wordt eens per drie weken gehouden bij kringleden thuis. Naast Bijbelstudie vinden wij persoonlijk contact en betrokkenheid op elkaar erg belangrijk.

Jongerengespreksgroep Samuël

Contact: ds L. Kruijmer, Kraatsweg 23b, 6712DA, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0318-555558

De Bijbelkring komt 10 keer per seizoen samen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de kringleden thuis. Een van de deelnemers houdt een inleiding over het hoofdstuk dat aan de orde is. Daarna is er gelegenheid om via vragen dieper in te gaan op de inhoud van het hoofdstuk. Het gesprek ontwikkelt zich dan verder plenair aan de hand van de vragen die in het boekje staan of via vragen die bij de kringleden naar voren komen.

Er is iedere avond ruimschoots gelegenheid om onze geloofservaringen naar aanleiding van het hoofdstuk met elkaar te delen. De kring bestaat uit ca 10 leden.

Jongerengesprekskring Elia

Contact: D. Jansen, Woutersweg 17, 6718 TJ, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0318-613002

Deze kring wordt vooral gevormd door jongeren uit de Sionkerk en de Oude Kerk, die graag in het centrum samenkomen. Ook verwelkomen we studenten of mensen die door omstandigheden niet met een kring in hun eigen gemeente mee kunnen leven. Verschillenden van hen hebben kortere of langere tijd geleden belijdenis van het geloof afgelegd. We geloven in de kracht van het Woord en denken dat het nodig is in het geloof elkaar vast te houden. Je mag het zien als een vorm van Bijbelstudie onder leiding van de predikant of kerkelijk werker. Ouderling kerkelijk werker Dirk Jansen heeft dit seizoen de leiding.

De geplande data voor het komende seizoen zijn:
Dinsdag 27 september 2022;
Dinsdag 25 oktober 2022;
Dinsdag 6 december 2022;
Dinsdag 10 januari 2023;
Dinsdag 28 februari 2023;
Dinsdag 28 maart 2023;
Dinsdag 25 april 2023;
Dinsdag 16 mei 2023.

We komen samen in Rehoboth (Driehoek 11). Inloop vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur met de Bijbelstudie. Na een inleiding op het onderwerp, gaan we vervolgens in groepjes een aantal vragen of stellingen bespreken.  We verdiepen ons dit jaar in de ‘kleine profeten’ aan de hand van een Artios-boekje (Leven bij de dag, Bijbelstudies uit Joël en Habakuk) van ds. J.J. ten Brinke. We hopen veel jongeren en jongvolwassenen te ontmoeten.

Soos "de Vuurtoren"

Contact: Marry Teunissen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Soos De Vuurtoren is een soos voor verstandelijk beperkten vanaf 14 jaar.
Wanneer: Iedere 1ste en 3de vrijdagavond van de maand
Waar: In de Rank, achter de Nieuwe Kerk, Verlengde Maanderweg 33
Kosten: Er zijn consumptiekaarten te koop voor 5 euro (10 consumpties)

Kernhemkring Daniël

Contact: Bertus van den Brink, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontmoeting in en rond Kernhem. Wat heeft God tegen ons te zeggen in Zijn Woord? En wat was de betekenis in de tijd van de Bijbel? Daar willen we als Bijbelkring gedurende 8 – 10 avonden in het winterseizoen over nadenken. Met ongeveer 20 leden komen we in principe thuis samen. Meestal op donderdagavond. Lief en leed mag worden gedeeld.

De Bijbelstudies worden voorbereid door leden op vrijwillige basis, aan de hand van het centraal gekozen boekje voor de kringen.

De kring heeft zijn oorsprong in de wijk Kernhem, maar heeft ook deelnemers daarbuiten. Nog vragen? Neem gerust contact op!