oudekerkgemeente

Afscheid Ds. J.M. Molenaar

Onze wijkpredikant ds. J.M. Molenaar heeft het beroep dat door de hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer op hem is uitgebracht aangenomen.  

Wij vinden het zeer jammer dat hij ons zal gaan verlaten maar zijn dankbaar dat hij 7 jaar in ons midden het Woord mocht verkondigen. 

Op 5 juni a.s. zal ds. J.M. Molenaar afscheid nemen van de hervormde gemeente Ede, wijkgemeente Oude kerk. Deze dienst begint om 14.30 uur.
De afscheidsavond met familie Molenaar is op maandag 30 mei a.s. Hierover zult u nog verder geïnformeerd worden.