oudekerkgemeente

40 dagen gebedskalender

De Thuisfrontcommissies van onze zendelingen hebben een 40 dagen gebedskalender opgesteld. Doet u mee vanaf 17 februari?