oudekerkgemeente

Bezinningsmomenten in de Stille Week voor Pasen

In de Stille Week voor Pasen zijn er bezinningsmomenten op dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 april in de Oude Kerk. Nu we niet samen kunnen komen in de kerk is er die dagen om 19.00 uur een uitzending.

U en jullie worden hartelijk uitgenodigd om deze vieringen via internet of de kerkradio mee te beleven. We beginnen om 19.00 uur, de tijdsduur is ongeveer een half uur.

Het programma bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • Bijbellezingen: op dinsdag rond het thema Jezus in Gethsemané, woensdag rond het thema Jezus voor Pilatus en donderdag rond het thema Jezus aan het kruis.
  • Samenzang van bekende lijdensliederen zoals: Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten, O hoofd vol bloed en wonden, Als ik in gedachten sta…., Lam Gods.
  • Een muziekgroepje onder leiding van Leander van der Steen speelt enkele muziekstukken o.a. een koraal uit de Matthäus Passion.
  • Tussen de onderdelen van het programma zijn stiltemomenten voor persoonlijke inkeer en gebed.

Het complete programma van de vieringen leest u hieronder.