oudekerkgemeente

Renovatie orgel Oude Kerk

Het orgel van de Oude Kerk moet een ingrijpende renovatie ondergaan. Afgelopen periode zijn er vele acties gedaan, fondsen aangeschreven en benaderd, giften mogen ontvangen vanuit de Hervormde-/wijk-gemeente, diverse bedrijven en vanuit de winkeliersvereniging Ede-centrum. Wij zijn als orgelcommissie dankbaar voor alle gelden die we mochten ontvangen.

Daarnaast heeft het College van Kerkmeesters vanuit de meerjarenbegroting gelden beschikbaar gemaakt. Onze adviseur C. van der Poel begeleid ons in het gehele traject, aanbesteding, contractvorming en begeleiding met de uitvoering. Inmiddels zijn de contracten met de orgelbouwer – van Vulpen getekend, evenals met de renovatie-schilder.

De werkzaamheden zijn inmiddels gepland en zullen begin september aanvangen en duren tot eind december 2020. Voor de kerk-/erediensten wordt er door Johannus Orgelbouw een tijdelijk orgel geplaatst. Al deze noodzakelijke werkzaamheden brengen veel kosten met zich mee.

Wij, als orgelcommissie, willen het College van Kerkrentmeesters hierbij  ondersteunen en brengen dit graag onder de aandacht. Het rekeningnummer waarop u uw gift kunt storten is,  NL 85 RABO 037 3743 017, t.n.v. ‘Orgelfonds.

De orgelcommissie Oude Kerk Ede