oudekerkgemeente

Heleen uitgezonden naar Bosnië

Op 9 juni 2019 is Heleen van der Sluijs door de GZB, als zendingswerker uitgezonden naar Bosnië.

Dit land, zo’n 1700km vanaf Nederland, kent een kleine protestantse gemeenschap. Deze protestantse gemeenschap is tot bloei gekomen na de burgeroorlog in de jaren ’90. Er ontstonden kleine gemeentes, die er samen naar verlangen om God te dienen en Jezus te volgen.

IMG 20190218 183735 745Nog steeds is de protestantse kerk van Bosnië erg klein. Zo’n 800 gelovigen zijn verspreid over maximaal 40 gemeenten, vaak bestaande uit zo’n vijf tot 25 gemeenteleden. Als zendingswerker zal ik deel worden van één van deze gemeenten, om als deel van die gemeente te werken aan de opbouw van het gemeentelijke leven. Hoe dat er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk. In de eerste periode zal ik me met name gaan verdiepen in de cultuur van Bosnië, om daarna aan te kunnen sluiten bij het verlangen van de lokale gemeente.

Bosnië is een land met een lange geschiedenis, die in de afgelopen eeuwen gekenmerkt werd door communisme en interne conflicten. De laatste oorlog, tussen 1992 en 1995 is nog maar kort geleden en de impact is nog altijd voelbaar. In Bosnië geloof je wat je bent, religie is verbonden met etniciteit. De drie verschillende etniciteiten in Bosnië hebben elk hun eigen religieuze overtuiging en het veranderen van religieuze overtuiging ligt erg gevoelig. Het is alsof je daarmee je eigen identiteit en etniciteit verloochent.

Het is mijn verlangen dat we als Nederlandse gemeente intensief betrokken zijn op de wereldkerk en daarin met elkaar Jezus volgen. Ik hoop dat u daarom met de gemeente van Bosnië wilt optrekken in datzelfde verlangen.

U kunt mijn werk in Bosnië volgen via de website van de GZB: https://www.gzb.nl/heleeninbosnie