oudekerkgemeente

Afscheid en onderscheiding stafleden Vakantieweek Ouderen

Vrijdag 21 september hebben 3 stafleden van de Vakantieweek Ouderen, Jannie Cirkel, Jan en Fie van Wagensveld, aangegeven dit seizoen te stoppen als staflid.

Janny Cirkel ging voor de 18e keer als verzorgende mee en haar vriendelijkheid, glimlach, bezorgdheid en medeleven heeft een enorme indruk bij de vakantiegasten achtergelaten. Ook zette ze zich vooraf in, om ouderen waarvan wist dat de vakantie een leuk uitje is, aan te moedigen om zich op te geven.

Fie gaat voor de 31e keer en Jan voor de 30e keer mee in de staf, en vele jaren als leiding, van deze vakantieweek. Jan schrijft ook mooie stukjes in het boekje en soms moet hij ook assisteren als er een gast uit bed gevallen was. Jan heet dat ook “onze dappere superheld”. Fie is de kapitein aan het roer en regelt veel achter de schermen. Hun jarenlange betrokkenheid is door de vakantiegasten zeer gewaardeerd.

De vakantieweek Ouderen valt onder de verantwoording van de diaconie. Gezien het feit dat Jan en Fie zich op het terrein van het diaconaal werk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt heeft de Federatie van Diaconieën aan Jan en Fie beiden een onderscheiding in de vorm van een erepenning toegekend. Arnold Snetselaar, voorzitter van het college van diakenen, mocht deze overhandigen.

We zijn als diaconie erg dankbaar wat Jannie, Jan en Fie voor deze Vakantieweek hebben gedaan, in afhankelijkheid en met de steun van God. Met Kees en Klazien van de Weerd als nieuwe leiding in de staf hebben we 2 enthousiaste opvolgers, die ook dit jaar mee zijn geweest.

Uitreiking Erepenning