oudekerkgemeente

Gerlinde in Centraal-Azië

Binnen onze gemeente worden verschillende mensen uitgezonden. Lees meer over de uitzending van Gerlinde naar Centraal-Azië en de thuisfrontcommissie die haar werk ondersteunt.

Lees meer

Uitzendingen door de GZB: Heleen en Björn & Marlies

- Heleen van der Sluijs is sinds juni 2019 uitgezonden naar Bosnië. De GZB is door de kerk in Bosnië gevraagd om de kleine en kwetsbare protestantse gemeenten te ondersteunen. Heleen zal zich na een periode van intensieve taal- en cultuurstudie hiervoor gaan inzetten. Volg Heleen via haar weblog.

Zelf zegt ze over haar uitzending: "Bosnië is een land met een lange geschiedenis, die in de afgelopen eeuwen gekenmerkt werd door communisme en interne conflicten. De IMG 20190218 183735 745laatste oorlog, tussen 1992 en 1995 is nog maar kort geleden en de impact is nog altijd voelbaar. In Bosnië geloof je wat je bent, religie is verbonden met etniciteit. De drie verschillende etniciteiten in Bosnië hebben elk hun eigen religieuze overtuiging en het veranderen van religieuze overtuiging ligt erg gevoelig. Het is alsof je daarmee je eigen identiteit en etniciteit verloochent.

Het is mijn verlangen dat we als Nederlandse gemeente intensief betrokken zijn op de wereldkerk en daarin met elkaar Jezus volgen. Ik hoop dat u daarom met de gemeente van Bosnië wilt optrekken in datzelfde verlangen."

- Björn en Marlies van Veelen-Migchels zullen uitgezonden worden naar Indonesië (Java). Björn zal ingezet worden bij de GKJTU als jeugdwerkadviseur. Marlies zal betrokken worden bij de gehandicaptenzorg in het diaconale programma van de kerk. Volg Björn & Marlies via hun weblog.

Over hun uitzending: "De taak in Indonesië zien wij als opdracht. We geloven gaven en talenten te hebben ontvangenMarlies en Bjorn van onze God en dat het Zijn verlangen is dat we deze inzetten voor Zijn kerk.

In de wereldwijde Kerk is er plek voor iedereen. Er is geen onderscheid in afkomst, sociale status, rijkdom, leeftijd of kennis. En het is ons verlangen dat we dit samen met de kerk op Java steeds meer mogen ontdekken. En dat we gaan zien dat gehandicapten en jongeren ook steeds meer onderdeel worden van de kerk en dat hun gaven en talenten op waarde worden geschat. Daarom is zending zo belangrijk!"

Thuisfrontcommissie Marlies en Bjorn

Thuisfrontcommissie

Terwijl Marlies en Björn zijn uitgezonden naar Indonesië is er op de achtergrond in Nederland een thuisfrontcommissie aan het werk. In samenwerking met de kerken die hen uitzenden, verzamelen zij de gebedspunten, onderhouden zij de financiën en contacten, werven ze fondsen, zorgen ze voor afstemming en kunnen Marlies en Björn op hen terugvallen als ze iets in Nederland willen regelen.

Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als doel het werk van de GZB (Gereformeerde Zendingsbond en de IZB (Inwendige Zendingsbond) te ondersteunen. Het verspreiden van het Evangelie in binnen- en buitenland moet doorgaan.

De taken van de Zendingscommissie bestaan o.a. uit het verzorgen van de jaarlijkse Pinkstergroet en de verspreiding van de dagboekjes “Een handvol koren”.

In de zendingscommissie hebben leden uit alle wijken van de Hervormde Gemeente Ede zitting.

Vanuit de Oude kerkgemeente zit in de zendingscommissie:
Hennie van Kekem 06-45372174
Herman van de Weerd 0318-653240

Voor de Sionkerkgemeente zijn dat:
Jacob van Laar 06-57571524
Gerben van Roekel 0318-303020

Als gemeente kunt u de zending steunen via de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk, collecten of een gift op de rekening van de Zendingscommissie: NL94INGB0004011800. Daarnaast kunt u individueel of als groep een financiële bijdrage krijgen van de zendingscommissie voor een werkvakantie of project waar voor langere tijd gewerkt wordt.

Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie.