oudekerkgemeente

Kringen

In het kerkelijk seizoen 2018/2019 gaan de bijbelkringen van de Oude Kerkgemeente (delen van) het boek Exodus behandelen. In overleg met onze wijkpredikant is voor dit oudtestamentische bijbelboek gekozen. In de prediking zal Exodus verschillende malen aan de orde komen. Als materiaal is gekozen voor een in A4 formaat uitgevoerde bundel met tien bijbelstudies van de hand van ds A.Bloemendal. De bundel is getiteld: “Verlost! Om God te dienen!” Aanvullend voor de inleiders is er beschikbaar het boekje van Harold Overeem: Exodus, bevrijd om God te dienen.” Er zijn twee nieuwe bijbelkringen toegevoegd die zijn ontstaan uit de groepen belijdeniscatechisanten van 2017/2018.

Introductiekring

Contact: Wilke Hollebrandse, tel.639235 en Ard.Slomp, Meikade 81, 6744TC Ederveen, tel. 656332,  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De introductiekring is eens per vier weken op maandagavond afwisselend bij de deelnemers thuis. Deze kring is laagdrempelig, uitnodigend en bedoeld voor iedereen die meer van het christelijk geloof wil weten.

Misschien voor u of jou wel een mooi vervolg op de Alpha cursus? Op de kringavonden is ruimte voor onderling ontmoeting en laten we ons leiden door een Bijbelgedeelte.

We laten ons leiden door de vragen die het boekje ons aanreikt en nemen ruimte en tijd voor gesprek over persoonlijke geloofsthema’s en vragen.

Jongerengespreksgroep Samuel

Contact: ds L. Kruijmer, Kraatsweg 23b, 6712DA Ede, tel. 555558, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De bijbelkring komt 10 keer per seizoen samen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de kringleden thuis.

Een van de deelnemers houdt een inleiding over het hoofdstuk dat aan de orde is. Daarna is er gelegenheid om via vragen dieper in te gaan op de inhoud van het hoofdstuk. Het gesprek ontwikkelt zich dan verder plenair aan de hand van de vragen die in het boekje staan of via vragen die bij de kringleden naar voren komen.

Er is iedere avond ruimschoots gelegenheid om onze geloofservaringen naar aanleiding van het hoofdstuk met elkaar te delen. De kring bestaat uit 10 leden.

Jongerengesprekskring Elia

Contact: D. Jansen, Woutersweg 17, 6718 TJ, tel. 613002. E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contact: Ds. J.M.Molenaar, Vossenakker 2, 6711 CZ, tel. 307748, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorig jaar hebben ca. 25 jongeren uit de Oude Kerkgemeente en de Sionkerkgemeente met elkaar opgetrokken onder leiding van ds. J.M. Molenaar. Verschillende jongeren hebben kortere of langere tijd geleden belijdenis van het geloof afgelegd. Van meerdere kanten hebben we vernomen dat diverse jonge gemeenteleden graag onder leiding van een predikant of kerkelijk werker Bijbelstudie willen doen. Deze kring maakt dit mogelijk. Komend jaar heeft ds. J.M. Molenaar de leiding.

De geplande data voor het komende seizoen zijn:
Dinsdag 18 september 2018;
Dinsdag 9 oktober 2018;
Woensdag 14 november 2018;
Woensdag 12 december 2018;
Dinsdag 15 januari 2019;
Dinsdag 26 februari 2019;
Dinsdag 26 maart 2019;
Dinsdag 9 april 2019.

We komen samen in Rehoboth. Inloop vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur met de Bijbelstudie. De leiding zal allereerst een inleiding verzorgen, waarna we vervolgens in groepen een aantal vragen of stellingen bespreken. We verdiepen ons dit jaar in het evangelie van Johannes. We hopen vele jongeren te ontmoeten.

Bijbelkring 'Ichtus'

Deze kring is een mengeling tussen een gesprekskring en een Bijbelkring. We doen Bijbelstudie aan de hand van een methode en raken daardoor vaak ook in gesprek over onze persoonlijke geloofsbeleving.

We komen ongeveer één keer per drie weken bij elkaar. Op dit moment ligt de leeftijd van de deelnemers tussen de 20 en 45 jaar. Nieuwe leden (ongeacht leeftijd) zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: Kees Ploeg, Tel. 0318-300518, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Huisbijbelkring Berea

Contact: H.P. van Sorge, Prins Bernhardlaan 30a, 6713 MC Ede, tel. 625610, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Huisbijbelkring Berea is een kring van ongeveer 12 leden uit de Oude Kerkgemeente die zich één keer per maand samen verdiepen in het lezen van Gods woord. We behandelen het Schriftgedeelte van die avond – in aansluiting bij het jaarthema van de Oude Kerk - stukje voor stukje en willen er met elkaar  levens- en geloofsvragen bespreken die we tegenkomen in ons persoonlijk leven, onze gezinnen en omgeving.

Wij houden de avond altijd bij een van de kringleden thuis en beginnen rond 20.00 uur met het drinken van koffie of thee en een bijpraatmoment. Hierna wordt gebeden, gezongen en het Bijbelgedeelte doorgelezen en besproken en geeft de inleider per gedeelte uitleg en stelt vragen. De kringleider geeft vanuit zijn theologische achtergrond daarbij soms extra inzichten. Natuurlijk mag je ook komen als je liever alleen luistert.

Na een korte pauze halverwege de avonden eindigen we meestal rond de klok van 22.00 uur. Op zoek naar een Bijbelkring? Graag nodigen we je uit als je het fijn vindt echt meer zicht te krijgen op de Heere en wat zijn Woord voor jou betekent. Wij hopen dat velen – we zijn nu een groep m.n. in de leeftijd 25-45 - zullen komen; je zult er geen spijt van krijgen!

De avonden staan meestal gepland op de 2e donderdag van de maand. Volg dus de kerkbode of meld je vast aan. Voor vragen kun je bellen met Heleen Melissen 304520

Kernhemkring Daniël

Contact: R. van Leeuwen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontmoeting in Kernhem rondom de Bijbel. Wat heeft God tegen ons te zeggen? Daar willen wij als Bijbelkring van ca. 10 leden eens in de drie weken, van 20.00 uur tot 22.00 uur over nadenken. Daarnaast zingen we met elkaar en heeft gebed een belangrijke plaats. Lief en leed wordt gedeeld in een regelmatige ontmoeting. Op welke avond wij bij elkaar komen, zullen we de eerste keer met elkaar beslissen.

Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt.  De Kernhemkring Daniël wordt gehouden in Kernhem, roulerend bij de kringleden thuis. Iedereen, ook van buiten Kernhem, is natuurlijk welkom. De avonden worden geleid door de kringleden zelf, ieder lid kan aangeven of je dit een keer wilt doen. Je verzorgt dan een korte inleiding over het te behandelen Bijbelgedeelte en zorgt voor wat gespreksvragen. Na de inleiding volgt er de bespreking met vragen, eventueel in
kleinere groepjes, waarna de avond plenair wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen en gebed.

Bijbelkring Timotheus

Contact: Rijk Ploeg, Hessenweg 58, 6718TD Ede, tel.613432, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze bijbelkring wordt op de maandavond gehouden eens in de drie weken, afwisselend bij de deelnemers thuis van 20.00 tot 22.00 uur.

Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt. Ook worden de bijbelkringavonden aangekondigd in de kerkbode. De kring heeft ongeveer 16 deelnemers in de leeftijd van 35 jaar tot 70 jaar. Per avond heeft één van de kringleden (op vrijwillige basis) de leiding en verzorgt de inleiding van het te behandelen bijbelgedeelte. Na de inleiding/verklaring volgt er altijd een bespreking met vragen in groepen van circa 5 kringleden waarna de avond plenair wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen.

Voor aanvang van het officiële gedeelte is er altijd ruimte voor ontmoeting en het delen van lief en leed. Dit zien wij ook als wezenlijk deel van onze kring.

Bijbelkring Rehoboth

Contact: M.Burggraaf, Molenstraat 5, 6711AW Ede, tel. 610403, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze bijbelkring wordt acht keer per seizoen gehouden in Rehoboth op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en omvat ongeveer 25 deelnemers, met name ouderen van de gemeente.

We beginnen met het zingen van een psalm en met gebed. Lief en leed worden met elkaar gedeeld. De kringleider leidt het bijbelgedeelte in twee ronden grondig in. Na elke ronde volgt een gezamenlijke gesprek waarin een aantal vragen uit de gebruikte bijbelstudie aan de orde komen, maar ook wel vragen, opmerkingen en geestelijke ervaringen van deelnemers naar aanleiding van de inleiding. We besluiten met het zingen van een psalm en met dankgebed door een van de kringleden.

Bijbelkring De Ginkel

Contact: A.A.Bos, Kreelseweg 93, 6718CB Ede, tel. 421997, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbelkring “De Ginkel” is een kring met ongeveer 11 deelnemers. De bijeenkomsten worden gehouden bij een van de deelnemers thuis, wat natuurlijk niet verplicht is. In het seizoen komen we ongeveer acht keer bij elkaar.

Op dit moment varieert de leeftijd van de deelnemers van 40 tot 70 jaar en zij komen uit diverse kerkgenootschappen. De Ginkel is een kring waar de liefde van God en voor elkaar bovenaan staat.

Soos “de Vuurtoren”

Soos "de Vuurtoren" is een soos voor verstandelijk gehandicapten vanaf 14 jaar.

Wanneer: Iedere 1ste en 3de vrijdagavond van de maand.
Waar: In de Rank, achter de Nieuwe Kerk, Verl. Maanderweg 33 in Ede.
Kosten: Er zijn consumptiekaarten te koop voor 5 euro (10 consumpties).
Contactpersoon: Marry Teunissen, Tel. 420696, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebedskring, samen bidden!

“Het gebed is de motor van de kerk”.

Als broeders en zusters mogen we samen biddend optrekken. Dat is het idee achter de Gebedskring in onze gemeente. Gemeente breed mogen we ons gedragen weten door vele gebeden, maar tegelijk blijft het bijzonder om regelmatig bij elkaar te komen en te bidden.

De Gebedskring start met een korte overdenking waarna de gebedspunten worden verdeeld over de aanwezigen die hiervoor hardop willen bidden. Maar ook voor het jeugdwerk, de Bijbelkringen en al het verdere kerkenwerk dat georganiseerd wordt.

Locatie: Rehoboth. Tijd: 19.15 uur

Achter in de kerk en in Rehoboth staat een gebedsdoos. Schroom vooral niet om hier een briefje in te stoppen met gebedspunten! Wij nemen dit zeker mee tijdens de gebedskring. Komt gerust een keer kijken, u/jij bent van harte welkom!