oudekerkgemeente

Gemeente Onderweg avonden 2018/2019

Gemeente OnderwegOok in het seizoen 2018 – 2019 organiseren wij weer een aantal Gemeente Onderweg avonden. De naamgeving geeft tevens de doelstelling aan: Sinds enkele jaren zijn we een nieuw gevormde wijkgemeente, waarin we met elkaar onderweg zijn naar de eeuwige voltooiing. Op die weg worden we geconfronteerd met allerlei vragen, die op ons pad komen. Die vragen willen we samen overdenken en daarvoor hebben we toerusting nodig.

Een tweede doelstelling van deze avonden is ruime gelegenheid geven voor onderlinge ontmoeting en gezelligheid om de onderlinge band in de gemeente te bevorderen. De avonden dienen dan ook leerzaam, én gezellig, én gericht te zijn op alle leeftijden.

De avonden worden gehouden in Kerkelijk Zalencentrum Rehoboth en beginnen om 19.30 uur (met inloop en ontmoeting).

2018

Woensdag 3 oktober: Prof. dr. M.J. Paul over het thema 'Waar komen wij vandaan?' Discussies over schepping en evolutie. Consequenties voor onze opstelling in deze tijd.

Dinsdag 20 november: Prop. A.N.J. Scheer over het thema 'Gods leiding in je leven'.

2019

Maandag 18 februari: Drs. C.J. (Carola) Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. T.z.t. volgen meer gegevens over deze avond.

Dinsdag 19 maart: Dr. Els J. van Dijk over het thema 'Oefenen in verlangen'.

We zien terug op bijzonder mooie en leerzame Gemeente Onderweg avonden in het afgelopen seizoen. Fijn wanneer je erbij was, jammer wanneer je een avond gemist hebt. In de eerste week van september komt de nieuwe flyer met het gehele programma. Noteer alvast de data in uw agenda. We zien uit naar uw/jouw komst. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ouderlingen A. Stam (tel. 650315), A..J. Slomp (tel. 656332) of J.F. Fraanje (tel. 06-51428978).