oudekerkgemeente

Gemeente Onderweg avonden begin 2019

Gemeente OnderwegOok in het eerste kwartaal van 2019 vinden er Gemeente Onderweg avonden plaats in gebouw Rehoboth:

Maandag 18 februari: Drs. C.J. (Carola) Schouten (Rotterdam, Christen Unie, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Vicepremier in kabinet Rutte III) Deze avond wordt gehouden in de Oude Kerk te Ede. In gesprek met de minister en vicepremier

Dinsdag 19 maart: Dr. Els J. van Dijk (Veenendaal, Directeur Evangelische Hogeschool te Amersfoort) over het thema 'Oefenen in verlangen'.

Noteer alvast de data in uw agenda. We zien uit naar uw/jouw komst. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ouderlingen A. Stam (tel. 650315) of J.F. Fraanje (tel. 06-51428978).

De naamgeving Gemeente Onderweg geeft tevens de doelstelling aan: Sinds enkele jaren zijn we een nieuw gevormde wijkgemeente, waarin we met elkaar onderweg zijn naar de eeuwige voltooiing. Op die weg worden we geconfronteerd met allerlei vragen, die op ons pad komen. Die vragen willen we samen overdenken en daarvoor hebben we toerusting nodig.

Een tweede doelstelling van deze avonden is ruime gelegenheid geven voor onderlinge ontmoeting en gezelligheid om de onderlinge band in de gemeente te bevorderen. De avonden dienen dan ook leerzaam, én gezellig, én gericht te zijn op alle leeftijden.

De avonden worden gehouden in Kerkelijk Zalencentrum Rehoboth en beginnen om 19.30 uur (met inloop en ontmoeting).