oudekerkgemeente

Catechisatie

Het leven is gewoon een leerschool en biedt ons de geweldige kans ons voor te bereiden op de eeuwigheid. (Billy Graham)

We komen opnieuw samen om onderwijs te ontvangen in de kernen van de Schrift en het belijden van de kerk. We vinden het belangrijk dat de jongeren van de gemeente onderwijs krijgen in de drie G's: geloof, gebod en gebed. We hopen en verwachten ook dit jaar de betrokkenheid van de ouders op de catechese van hun kinderen. Ook dit seizoen zullen verschillende mentoren leiding geven aan de groepsbespreking tijdens de mentorcatechese. We zijn dankbaar dat verschillende gemeenteleden zich opnieuw beschikbaar hebben gesteld.

Uiteraard zal er ook belijdeniscatechese worden gegeven. Jongeren en ouderen zijn welkom. Ook wanneer u/ jij nog aarzelt om belijdenis van het geloof af te leggen, ben je welkom.

We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar. Het seizoen wordt gezamenlijk geopend op 18 september 2017. Nadere informatie hierover volgt nog. In de schoolvakanties, in de week van bid- en dankdag en rond kerst wordt er geen catechese gegeven. Op 19 maart 2018 komen we voor de laatste keer samen om het seizoen af te sluiten.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de ouderling kerkelijk werker of wijkpredikant. We zien uit naar een leerzaam seizoen.

Dag Tijd Leeftijd Opmerkingen Leiding
Maandag 18.30 - 19.30 uur 12 - 13 jaar Mentorcatechese D. Jansen e.a.
Maandag 19.15 - 20.15 uur 14 - 15 jaar Mentorcatechese D. Jansen e.a.
Maandag 18.30 - 19.30 uur 16 - 17 jaar Het gebed J.M. Molenaar
Maandag 19.30 - 20.30 uur 18 jaar Het gebed J.M. Molenaar
Maandag 20.30 - 21.30 uur 19 jaar en ouder Discipel voor het leven D. Jansen
Maandag 20.30 - 21.30 uur Belijdeniscatechese Houd vast Belijdenisdeel J.M. Molenaar