meat and eat

meat eat‘Ik heb niet zo’n behoefte om over geloof of God te praten’
‘Ik ben te druk met studie, sport en bijbaantje om naar club te gaan’
‘Ik vind het leuk om leeftijdsgenoten te spreken die ook iets met de kerk of God hebben’

Dit zijn allemaal legitieme redenen om wel of niet naar club te gaan. Toch willen wij graag de jeugd ontmoeten en als kerk betrokken zijn bij deze jongeren. Daarom starten we een nieuwe activiteit voor 17- tot 20- jarigen. Onder het mom van ‘eten moet je toch’ willen wij 1x in de 3 weken op donderdagavond met jongeren gaan eten. Voel je je aangesproken, kom dan gezellig mee-eten!

Bij deze vorm van ontmoeting kunnen we de hulp van u als gemeente goed gebruiken! Wie wil de jeugd ook ontmoeten en zijn/haar huis beschikbaar stellen voor de maaltijd? Of wie wil ons (eenmalig) voorzien van een lekker pan nasi, macaroni, stamppot, soep o.i.d.?

Voor vragen en/of het aanbieden van hulp mag u mailen of appen naar Riko Budding ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-23624747) of Melina Schoeman ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-13420374)

Herfstmarkt van “Vrouwen voor Vrouwen”

vrouwenOp zaterdag, 13 oktober, hopen wij weer onze jaarlijkse Herfstmarkt te houden. We zijn met een grote groep vrouwen al weer druk bezig met het maken van prachtige kransen. Binnenkort zal er weer regelmatig iets te zien zijn op onze facebookpagina. De grote deuren van de kerk staan weer open van 10.00 -13.00 uur! Van harte welkom! Voor meer info: www.vrouwenvoorvrouwen.info .

Gebedsuur

gebedskring1

GEBEDSUUR: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn” Jes. 56: 7.

In de afgelopen maand mei hebben we vanuit het gebedsuur een gebedswandeling gemaakt. Als u zich afvraagt wat je dan doet, wil ik u graag verwijzen naar het wijk A4 van de maand september waarin een verslag van deze wandeling te lezen valt.

Ds. Saly heeft in de dienst van 24 juni jl. gepreekt over Jeremia 29 vs 7: de bloei van de stad. “Bidt voor haar en zet je voor haar in want de bloei van de stad is ook jullie bloei”. M.a.w. in haar vrede zal ook jullie vrede gelegen zijn of als het goed gaat met haar zal het ook goed met jullie gaan. God heeft daar dus zijn belofte aan verbonden. Een gebedswandeling is één van de vele manieren van gebed en voorbede doen. Een andere vorm is samenkomen in het Gebedsuur, ook deze maand weer, en wel op dinsdag 25 september van 20.00-21.00 uur in de Rank. Van harte welkom. Mocht u gebedspunten door willen geven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 0318-615314 of op het Lief- en Leedbord in de Rank

Gaan we groen doen?

RochaGaan we groen doen?
Na het startweekend, 15 en 16 september, is een van de eerste activiteiten binnen het jaarthema de spade dieper avond op woensdag 3 oktober met als titel: ‘Gaan we groen doen?’
Over de gevolgen van de klimaatverandering voor de schepping kun je avonden piekeren. Je voelt je vaak machteloos. Maar als individuele gelovige kun je meer dan je denkt. Te gast zijn Koos van Noppen, auteur van het pamflet ‘Messentrekkers bij de Nachtwacht’, en zijn vrouw Beppie de Vries, initiatiefnemer van 033zwerfafvalzat.nl . Samen met hen maken we een vrolijke ontdekkingstocht langs groene keuzes in het dagelijks leven.
Je hoeft het pamflet niet gelezen te hebben om de avond bij te wonen. Maar als je interesse hebt, is het te downloaden via www.arocha.nl .
Hartelijk welkom op 3 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Rank.

Belijdeniscatechisatie

nieuwekerk raamBinnenkort zullen de catechisaties weer beginnen. Ook wil ik graag iedereen die ooit op catechisatie gezeten heeft maar er nog niet toe gekomen is om belijdenis te doen van harte uitnodigen om te overwegen dit jaar mee te doen met de belijdeniscatechese. Het is nog niet nodig om al te weten of u/jij daadwerkelijk belijdenis zult doen. Het antwoord op die vraagt rijpt meestal vanzelf in de loop van het jaar. Opgave kan bij mij. Telefonisch (843277) of per mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Pilot Marriage Course

marriageZoals u een paar maanden geleden hebt kunnen lezen in deze kerkbode is er een pilot groepje bezig met een marriage course (zie marriagecourse.nl van Alpha Nederland), om te kijken of deze cursus kan worden ingezet voor onze Nieuwe Kerk Gemeente.

Lees meer

Werkvakantie World Servants

world servantsOnze ervaringen;

25 Jaar geleden gingen wij voor het eerst mee met een project van World Servants.

De impact die deze werkvakanties (want we gingen 5 keer mee) op ons hadden, de mensen, het land, de leefomstandigheden, hun geloof in God, de eenvoud, het werk, de kinderen, is zo groot geweest dat we er nog regelmatig aan terugdenken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze manier van in het leven staan mede gevormd is door de projecten van World Servants.

Lees meer

Praktische hulpdienst

HulpdienstVrijwilliger worden:

Iedereen kan in een situatie komen, waarbij hulp nodig is. Soms ontbreekt voldoende hulp en ondersteuning. Dit wordt geboden vanuit de diaconale hulpdienst. We willen een helpende hand bieden daar waar dat nodig is. Wij willen mensen ondersteunen die deze hulp niet vanuit hun eigen netwerk (familie, vrienden, buren) kunnen krijgen en daarnaast niet de financiële middelen hebben om zelf hulp in te kopen.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Inschrijfformulier.pdfInschrijfformulier

Lees meer

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoonVertrouwd en veilig: In de achterliggende maanden heeft een kleine commissie zich intensief beziggehouden de vraag hoe we in onze gemeente veilig en vertrouwd met elkaar kunnen leven en werken en welke misstanden hierin kunnen ontstaan. Er zijn drie aandachtsgebieden, waar misstanden kunnen ontstaan:

1. Pastorale en gezagsrelaties, door seksueel misbruik

2. Jeugdwerk, door grensoverschrijdend gedrag

3. Onderlinge relaties, door huiselijk geweld.

Bewustwording, preventie en melding: De commissie heeft zich tot taak gesteld om meer bewustwording te stimuleren bij gemeenteleden van de vragen en de problemen die op deze terreinen kunnen ontstaan. Verder heeft zij gewerkt aan het toegankelijk maken van protocollen en gedragsregels op deze verschillende gebieden en het voordragen van een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon: De kerkenraad heeft besloten om zr. Liesbeth Bouman te benoemen als vertrouwenspersoon van de Nieuwe Kerkgemeente. Zij voldoet aan de gestelde criteria: professioneel vertrouwd zijn met deze problematiek, de sociale netwerken kennen, goed ingevoerd zijn in de gemeente en laagdrempelig toegankelijk zijn. Vanaf nu is zij beschikbaar: tel. 06-30198531, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . In De Rank hangt een poster met informatie; in Het Nieuwe Wijk A4-tje staat meer uitleg.

Ziekenzalving


ziekenzalvingZoals afgelopen zondag tijdens de morgendienst is meegedeeld heeft een gemeentelid gevraagd om de ziekenzalving te mogen ontvangen.

Sommigen van ons zullen zich herinneren dat in onze gemeente de ziekenzalving eerder heeft plaatsgevonden, nadat in de kerkenraad over dit onderwerp gesproken was. Voor anderen is deze handeling misschien wel helemaal onbekend.
Voor diegenen die niet zo vertrouwd zijn met de ziekenzalving en de achtergronden ervan, heb ik onderaan dit bericht een document toegevoegd waarin door dr Douma (predikant in de GKv) een toelichting op deze handeling gegeven wordt. (Voor wie nog meer zou willen lezen heb ik een scan beschikbaar van een boekje van ds Margriet van der Kooi en prof dr Kees van der Kooi maar om het auteursrecht niet al te zeer te schenden, moet u dat even per mail bij mij opvragen).
Graag wil ik u en jou vragen om in uw gebeden te vragen om een zegen over dit moment van ziekenzalving, komende zondagmiddag.
Alvast hartelijk dank! Richard Saly

Foto's Gemeentedag 2016

virtuele kringHier vindt u de foto's van de Gemeentedag 2016

Zaterdag 17 september jl. hielden we onze jaarlijkse Gemeentedag, dit keer opnieuw in en rond de CNS-Basisschool Louise de Coligny. Opnieuw viel de dag samen met de jaarlijkse Airborne-herdenking en vanaf het schoolplein konden we de vliegtuigen met de parachutespringers van dichtbij horen en zien. De Gemeentedag is de start van een nieuw seizoen van ons gemeentewerk in de volle breedte: van kinderwerk tot catechese, van ouderenwerk tot gesprekskringen, van cantorij tot zondagse erediensten. Na de zomervakantie gewoon doorgaan maar wel een moment hebben om elkaar te ontmoeten en samen te zijn. Want daarvoor is die dag bedoeld! Wij noemen elkaar broers en zussen en die hebben er behoefte aan om tenminste één keer per jaar bij elkaar te zijn in een ontspannen sfeer waarbij de ontmoeting centraal staat. En dat is ook dit jaar weer goed gelukt! Dankzij de voortreffelijke voorbereiding van de Gemeentedag-commissie en de goede weersomstandigheden was er een middag/avond met sfeer en leuke activiteiten. Ik denk dat we moeten toegeven dat we geen flauw idee hebben van de hoeveelheid werk die is gaan zitten in de voorbereiding: al maanden van tevoren is de commissie bezig om volgens een streng draaiboek alles op orde te krijgen: reservering gebouw, plannen activiteiten, aanzoeken sprekers/presentatoren, betrokkenheid vragen van sponsoren (dank sponsoren voor jullie bijdrage), inkoop materialen, inrichten gebouw, opzetten kramen en inrichten schoolplein. En dan na afloop ook nog de afwas en het opruimen! Al die geleverde inspanningen kregen vorm in een goed lopende dag met een diversiteit aan activiteiten.

Ik dank de Gemeentedag commissie: Channah, Eveline, Wouter, Sjoerd en Jaap voor deze geweldige prestatie. Mooi dat jullie je zo inzetten voor ons kerkenwerk. Met jullie gingen we “Back to basic” en legden we de basis voor het jaarthema: “Deel je leven”. Dank, veel dank, aan jullie als team, juist nu, nu jullie je taken overdragen aan een nieuw te vormen commissie: jullie hebben goed werk gedaan.

Jan Poortman

Nieuwe Kerk app

app2014Uw kunt nu een app van de Nieuwe Kerk Gemeente downloaden op uw smartphone of tablet.

Het werkt als volgt; U kunt de app gratis downloaden via de app store of de play store door te zoeken op 'Protestant' of "PKN":

Android: Google play store
Apple: Apple store

Na het openen van de app ziet u een zoekfunctie. U zoekt op "Ede"

U kunt nu de app gebruiken.

In de app kunt u bekijken; het laatste nieuws rond de Nieuwe Kerk, een agenda, contacten, wijkgids, link naar de website en wat handig is voor de gemeenteleden die de kerkdienst via de kerkradio of via internet beluisteren, de beamerpresentatie van de ochtenddienst. Zo kunt u tijdens de kerkdienst zelf bladeren in de beamerpresentatie.

Gebruik Liedboek in de Nieuwe Kerk

liedboekGebruik van het Liedboek  Zingen en bidden in huis en kerk

In mei 2013 verscheen het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Een liedboek, bedoeld als opvolger van het Liedboek voor de Kerken. Een liedboek waarvan men hoopt dat het in zoveel mogelijk gemeenten gebruikt zal worden vanuit de gedachte dat een gezamenlijk liedboek de eenheid van de kerk bevordert en laat zien.

Lees meer

Ontmoetingsavonden van de secties in De Rank

cafe4Ook dit jaar organiseren we rond het jaarthema een aantal ontmoetingsavonden voor de secties.
Voor een van de programma onderdelen hebben we tijdschriften nodig. Wie wil helpen sparen? Vanaf a.s. zondag staat er in de Rank een krat waarin ze ingeleverd kunnen worden. Bedankt alvast!
Hierbij een overzicht van de data:

18 oktober: sectie 7 (Margreet Reitsma) en 10 (Sjaak den Hoed)
1 november: sectie 2 en 5 (Gerard Derks)
15 november: sectie 1 en 8 (Marijke van Rossem)
22 november: sectie 6 en 9 (Anke Penning)
29 november: sectie 3 en 7 (Frans Elbertsen)

Bijbelkringen

bijbelkringWe kennen in onze gemeente verschillende Bijbelkringen, die voorzien in een duidelijke behoefte, maar ... niet iedereen neemt deel aan een kring, daarom de vraag: Waarom zou je deelnemen aan een kring? In de eerste plaats om meer te weten te komen over wie Jezus Christus is en wat het betekent om in Hem te geloven. Daarnaast is de onderlinge ontmoeting buitengewoon zinvol; als de bijbel geopend wordt, als er wordt gebeden, gezongen en gelachen en als er ruimte is voor emotie dan heeft dat een grote waarde. Zoals in een levende gemeente de eredienst een bijzondere plaats heeft, zo geldt dat ook voor de ‘activiteiten-door-de-weeks’ zoals de Bijbelkringen. Graag nodig ik je daarom al uit voor onderstaande Bijbelkringen. Meer informatie bij Wim en Nelly Drost: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0318 615125

Bijbelkring op dinsdagavond
* onderwerp: struikelteksten, dat zijn Bijbelgedeelten die niet zo makkelijk uitlegbaar zijn;
* eens per maand op dinsdagavond van 19.30 tot ca. 22.00 uur, Doornlaan 8a;
* doelgroep: alle leeftijden;
* eerste bijeenkomst: 11 september 2018.

Bijbelkring op donderdagmiddag
* onderwerp: De Filippenzenbrief; wegwijzer naar vreugde;
* eens per maand op donderdagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.00 uur in De Rank;
* doelgroep: ouderen;
* eerste bijeenkomst: 20 september 2018.

Jaarthema

genietenJaarthema
‘Genieten van genoeg’ is het jaarthema voor seizoen 2018-2019. Een thema dat gaat over hoe je leeft, hoe je omgaat met de schepping, over rijkdom en armoede, gerechtigheid en duurzaamheid, de besteding van je tijd en van je geld. Over uit je comfortzone komen en over dankbaar zijn voor al het goede wat God je geeft.

Gezocht!

vrijwilligersVersterking voor het oppasteam gezocht!
Het oppasteam is op zoek naar volwassenen uit onze gemeente die het leuk vinden om ons oppasteam voor de kleintjes te komen versterken? Het gaat om ongeveer 1 keer per 6 weken maar hoe meer aanmeldingen we hebben, hoe minder dat wordt. Daarbij hebben we graag wat meer capaciteit achter de hand in geval van nood. Ook kunnen we nog enkele tieners gebruiken die ons willen ondersteunen! Voor meer informatie en/of aanmelden graag mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Welkom in ons team!

Versterking voor de Kindernevendienst gezocht!
De Kindernevendienst is op zoek naar mensen die willen komen helpen bij een groep gezellige, grappige en leergierige kinderen. Vindt u/vind jij bijbelverhalen vertellen fijn, helpt u/help jij kinderen graag bij het maken van een puzzel, knutsel of een spel? Meldt u/meld je dan nu aan! Dit kan via Johanna (0318-757857) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Wisselexpositie in De Rank

paletVanaf 19 september 2018 is er weer een nieuwe expositie in De Rank. In de komende tijd is er fotowerk van Ina Verschuur in De Rank te zien. Verdere informatie vindt u in de WijkA4.

Helpt u ook mee?

voedselbank2Ook dit jaar kunnen we als Nieuwe Kerkgemeente weer meehelpen met het inzamelen van voedsel voor de Voedselbank.

Voedselbank Ede heeft als doel mensen te helpen, die onder het bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit het wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket.
Daarbij wordt altijd doorverwezen naar hulpverlenende instanties om de deelnemers te helpen financieel weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

In de maanden mei en juni kunt u voedsel inleveren in de kerk. Dit moeten producten zijn met een ruime houdbaarheidsdatum. U kunt daarbij denken aan macaroni/rijst, groenten in blik/pot, broodbeleg in pot of pak, snoep, koek, enz.

De Voedselbank Ede is geheel afhankelijk van giften. Zonder steun van particulieren en het
bedrijfsleven kan de Voedselbank niet bestaan. Bij de Voedselbank werken geen betaalde krachten. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Maar dit betekent niet dat er geen kosten worden gemaakt. Voedselbank Ede heeft geld nodig voor huisvesting, stroom, brandstof, verzekeringen en de aankoop van materiaal zoals kratten. Is het voor u niet mogelijk om voedsel naar de kerk te brengen, dan kunt u de voedselbank ook steunen door eenmalig of periodiek een bedrag over te maken naar bankrekening: NL 54 ABNA 0432 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede.

Vacante secties

sectieindelingOp dit moment zijn er 4 secties zonder pastoraal ouderling. Zolang de vacatures niet zijn ingevuld, zullen de vacante secties aan een ouderling worden gekoppeld die deze sectie tijdelijk waarneemt.

Sectie 2 (Jan Post): Gerard Derks

Sectie 3 (Joop Korteland): Frans Elbertsen

Sectie 8 (Marjan de Vos): Marijke van Rossem

Sectie 9 (Bram Steennis): Anke Penning

Zit u in een van deze secties en heeft u behoefte aan pastorale zorg, schroom dan niet en neem dan contact op met de ouderling die uw sectie tijdelijk waarneemt. Deze ouderling zorgt dan dat u bezoek ontvangt. U ontvangt binnenkort een brief met zijn/haar contactgegevens. Ze zijn er graag voor u.

U zult begrijpen dat het tijdelijk waarnemen van een extra sectie tijd vraagt van de ouderlingen. Het reguliere pastoraat zal hierdoor op een lager pitje komen te staan. Gelukkig is pastoraat niet alleen een taak van de ouderlingen, maar worden we in de Bijbel ook opgeroepen tot onderling pastoraat. Vandaar ook de vraag aan u als gemeenteleden om aan dit onderlinge pastoraat handen en voeten te geven. We willen u ook vragen om door te geven wanneer u weet van gemeenteleden die ziek zijn of te maken hebben met situaties waarin het wenselijk kan zijn dat de ouderling hiervan op de hoogte is.

We zullen we ons de komende tijd bezinnen op hoe we het pastoraat goed vorm kunnen geven en hoe we de juiste mensen vinden voor de uitvoer hiervan. Bid u met ons mee om kracht en wijsheid?

Als u nog vragen heeft, neem contact op met Margreet Reitsma, voorzitter consistorie ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 06-18044447)

NEEM EN LEES

boekenEen nieuwe activiteit

In goed overleg met de commissie die De Rank beheert proberen we een nieuwe activiteit op te starten: een ruil-en-lees-bibliotheek NEEM EN LEES! Wat bedoelen we? In de kast in de grote zaal van De Rank staan boeken, daar neergezet door gemeenteleden die die boeken gelezen hebben en die ze graag ter beschikking stellen voor nieuwe lezers. Voor het opstarten zetten wij alvast wat boeken neer. Ieder die dat wil kan een boek meepakken voor korter of langere tijd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voorwaarde is wel dat je het boek na enige tijd terugzet of dat je er een ander boek (of boeken) van jezelf voor in de plaats zet. Een kleine commissie (Ellen Jansen en Janny Poortman) bewaakt dat er voldoende boeken staan en dat er geen ongewenste lectuur in de kast komt te staan. Wat is de bedoeling van deze activiteit:

a. Van De Rank nog meer het huis van de gemeente en van de omgeving maken waar iedereen welkom is, ook mensen die zo maar eens binnenlopen als gast bij een activiteit en

b. op een goedkope manier zonder veel verplichtingen iedereen in staat stellen om een goed boek te lezen.

We starten op 17 september a.s. na de Gemeentedag en we hopen dat ook deze activiteit een succes wordt. Voor vragen kunt u ons bellen of mailen of bellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 630489 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 650489.

Ellen Jansen en Janny Poortman

Koffie en sfeer

cafe4Een nieuwe lente, een nieuwe activiteit!

Er voltrekken zich grote veranderingen in onze samenleving en daardoor wordt het killer, ongezelliger en onpersoonlijker. Daar willen we wat aan doen! We beginnen een nieuwe gelegenheid: open huis met koffie en gezelligheid. Die gelegenheid heet:
"KOFFIE EN SFEER".

Wanneer? Iedere woensdagmorgen is het gebouw De Rank (achter de Nieuwe Kerk aan de Verlengde Maanderweg 33) open. Voor wie is deze activiteit? Iedereen die wil is hartelijk welkom. Hoe gaat het? Het is een open sociëteit waarbij iedereen kan komen binnenlopen. Er zijn geen kosten aan verbonden: koffie/thee/koekje is gratis. Wat gaan we doen? Er is nog geen vaste planning; samen kunnen we uitzoeken wat gezellig is: praten, spelletjes, muziek, creatieve bezigheden. Samen met u/jij kiezen we wat bij een sfeervolle ontmoeting hoort. Komt u ook? Deze uitnodiging wordt verspreid in de straten rondom de Nieuwe Kerk, maar iedereen mag komen. Neem gerust uw buren of vrienden mee.

- Start: woensdag 15 april 2015 (en daarna iedere woensdag)
- Tijd: inloop vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur, koffie/thee staat klaar 
- Plaats: De Rank, Verlengde Maanderweg 33, 6713 LD Ede, tel. 0318–616293 
- Kosten: geen
- Wie: iedereen die wil is hartelijk welkom
- Informatie: tel. 0318–650489

Psychopastorale hulp in de Nieuwe Kerk Gemeente

ppw2014In de gemeente van Christus zien we om naar elkaar, juist ook als het moeilijk is. Het werk van ouderlingen en pastoraal bezoekers is daarbij van onschatbare waarde.

Soms is er iets extra's nodig, bijvoorbeeld als u psychisch in de knoop zit. Of als er levensproblemen zijn waar u zelf niet uit komt. Misschien zit u al in de hulpverlening en dat helpt echt, maar toch blijven er ook geloofsvragen. Dan is er in de Nieuwe Kerk een Psycho Pastoraal Team beschikbaar.

Het team bestaat uit gemeenteleden die een vorm van psycho-pastorale opleiding hebben gehad en die door de kerkenraad zijn benoemd.

Zij kunnen ondersteuning bieden aan gemeenteleden die te maken krijgen met bv. eenzaamheid, depressieve gevoelens, rouw, vragen rond kinderen, acceptatie van het ouder worden, psychische problemen, huwelijksproblemen, problemen na echtscheiding, seksueel misbruik en huiselijk geweld, weinig zelfvertrouwen. Zij bieden een luisterend oor en zijn in staat u te begeleiden en te ondersteunen in een moeilijke fase van uw leven. Bijbellezen en bidden kan samen met praktische hulp een plaats krijgen. Indien nodig word u geholpen om wegen te zoeken in de professionele hulpverlening. Hoe vraag u hulp aan? U kunt via de predikant, de sectieouderling of pastoraal bezoeker een vraag stellen aan de coördinator Liesbeth Bouman. Zij overlegt dan met u wat u nodig hebt en welk teamlid bij u past. Daarna neemt het teamlid contact met u op en kun u zelf afspraken maken. Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder Psycho Pastoraal Werk (PPW).

Deze ligt in de Rank. PPW contactpersoon: zie logo

Contact: Liesbeth Bouman, tel. 0318-638319, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatiefolders onderaan het artikel vindt u hier als bijlage.