Verhuur De Rank

De ruimtes in De Rank kunnen gehuurd worden voor recepties, viering van verjaardagen, kleine bijeenkomsten, vergaderingen etcetera. Op die verhuur is een reglement van kracht dat de voorwaarden voor huur aangeeft. Dat verhuurreglement is op te vragen bij het kerkelijk bureau.
De beheerder van de Rank beheert de agendaplanning en regelt ook de afspraken over verhuur van de Rank. De kerkzaal verhuur wordt beheerd door het Kerkelijk Bureau. Zie link contactgegevens beheerder Rank en Kerkelijk Bureau