Beamer

Tijdens de diensten worden de Schriftlezingen en de liederen op de beamer getoond. Voor de dienst zijn op de beamer mededelingen te zien.
De beamer kan ook gebruikt worden voor korte presentaties, bijvoorbeeld over de bestemming van een collecte of over een bijzondere activiteit van de jeugd.

U kunt de beamerpresentatie downloaden via onze app of van de pagina van de kerkomroep.