Collectes

collecteCollecten
Tijdens de dienst worden twee collectes gehouden; op de eerste zondag van de maand is er een extra collecte. Het collecterooster wordt centraal vastgesteld. De bestemmingen worden vooraf bekendgemaakt op de website, in de kerkbode en op de beamer.
De eerste collecte heeft altijd een diaconaal doel in eigen gemeente of wereldwijd; de tweede collecte is voor de opbouw en de voortgang van het kerkenwerk in de eigen gemeente. De maandelijkse extra collecte is voor het pastoraat in onze gemeente.
Bij de uitgang zijn er zendingsbussen; de bestemming van deze bijdragen wordt per kwartaal vastgesteld. Tevens hangen er busjes met als bestemming de wijkkas.
Naast contant geld kunt u ook gebruik maken van collectebonnen; dit heeft zelfs de voorkeur.
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau of digitaal via de website www.hervormdede.nl