Bijzondere diensten

Bediening Heilige Doop
Voor het verzoek om de Heilige Doop te bedienen aan de kinderen die in de gemeente zijn geboren, kunt u contact opnemen met ds. C.W. Saly. Voorafgaand aan de Heilige Doop vindt een doopgesprek plaats met de ouders in aanwezigheid van de ouderling die ook dienst doet tijdens de doopbediening.

Viering Heilig Avondmaal
De data voor de viering van het Heilig Avondmaal worden voor alle wijkgemeenten vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. 

Bijzondere diensten
- Startzondag: de start van alle kerkelijke activiteiten inclusief jeugdwerk en catechese aan het begin van het winterseizoen
- Israëlzondag: op de eerste zondag in oktober wordt aandacht gegeven aan onze verbondenheid met het Joodse volk
- Dankdag: eerste woensdag in november om 19.30 uur
- Eeuwigheidszondag: laatste zondag van het kerkelijk jaar
- Kinderkerstnachtdienst op 24 december om 18.30 uur
- Kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur
- Eerste kerstdag 25 december; als eerste kerstdag niet op zondag valt wordt er alleen 's morgens een dienst gehouden op 09.30 uur
- Oudjaarsavond op 31 december om 19.30 uur
- Nieuwjaarsdag op 1 januari om 10.00 uur; deze dienst wordt vooraf gegaan door een moment van ontmoeten om nieuwjaarswensen uit te wisselen (in De Rank).
- Biddag: tweede woensdag in maart om 19.30 uur
- Vesperdiensten in de Stille Week voor Pasen op maandag-, dinsdag- en woensdagavond om 19.30 uur;
- Witte Donderdag: dienst met Avondmaal om 19.30 uur
- Goede Vrijdag: passiedienst om 19.30 uur
- Stille Zaterdag: paaswake om 22.00 uur
- Eerste Paasdag
- Hemelvaartsdag
- Eerste Pinksterdag
- Belijdenisdienst

- Tweede kerstdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag: op deze dagen is er geen dienst