kleopaslogo

Wij helpen

Wij helpen

Op deze pagina kunt u informatie vinden over verschillende initiatieven voor het verlenen van hulp aan onze naasten; aan u en jou dus. Neem gerust contact op met één van onze gemeenteleden die vermeld staan bij de verschillende onderdelen, zij staan graag voor u klaar!

Pastorale hulp - wie kunt u verwachten bij...

Geboorte, huwelijk, overlijden, ziekte, crisispastoraat, ziekenhuis, verpleeghuis, psychische zorg, relatieproblemen, huwelijksjubileum, huisbezoek, ouderenbezoek, verjaardag > 75, nieuw ingekomene en financiële problemen/WMO-advies.