kleopaslogo

Seniorenkring

Seniorenkring

seniorenkringIn onze wijkgemeente bestaat al enkele jaren een seniorenkring. Deze kring is bedoeld voor de oudere gemeenteleden uit onze wijk, maar senioren uit andere hoeken zijn ook welkom.
Seniorenkring, elke 2e donderdag van de maand, van 10-12 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs.

We drinken samen gezellig koffie en er is altijd wel iemand die voor iets lekkers zorgt daarbij. We praten uitgebreid met elkaar. Ook zijn er altijd enkele deelnemers die aan de hand van een krantenknipsel, een foto of een gedichtje iets vertellen over wat hem of haar heeft geboeid. Vooral gedichtjes zijn favoriet! Dat heet bij ons de ‘eigen bijdrage’ . Altijd weer boeiend. Vervolgens houden we ons bezig met samen te luisteren naar iemand die iets komt vertellen waar we in de kring over door praten. Dat kan een serieus onderwerp zijn, maar dat hoeft het niet altijd te zijn. In het afgelopen seizoen kwam telkens een gemeentelid iets vertellen over zijn hobby of over zijn werk. Er zijn heel wat gemeenteleden die bijzondere dingen doen!  Een andere keer zijn we met ontspanning bezig. Dan houden we bijvoorbeeld een gezellige spelletjesochtend. Het programma wordt telkens in onderling overleg opgesteld. Zo willen we samen ernstig en vrolijk zijn. De ochtend wordt besloten met samen zingen of een korte meditatie en gebed.
De seniorenkring is duidelijk bedoeld om het onderlinge contact tussen oudere gemeenteleden te versterken. Als u zich ook daardoor aangetrokken voelt, dan bent u van harte welkom.

Seniorenkring, elke 2e donderdag van de maand, van 10-12 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs.

Contactperso(o)n(en)