Inloggen

Login via 'Login' rechtsboven aan pagina www.hervormdede.nl 
Na inloggen via BIJEENKOMSTEN en Boekingsbureau naar de home pagina van het boekingsbureau.
Je zie nu een extra menu BOEKINGSBUREAU naast CONTACT

Tip! Na circa 45 minuten niks doen wordt je automatisch uitgelogd. Soms lukt het inloggen niet de eerste keer. Log dan nogmaals in.


Bijeenkomsten

> Selecteer via menu BOEKINGSBUREAU optie Bijeenkomsten

Met dit scherm kun je Nieuwe bijeenkomsten maken, Bewerken, tonen (Publiceren) en onzichtbaar maken (Depubliceren).

Knoppenbalk en filters

handl boek bijeenkomsten knoppenbalk

Zie hieronder de tabel met bijeenkomsten. Je kunt een bestaande bijeenkomst bewerken door op de omschrijving te klikken. Als je een lange lijst hebt kun je zoeken. Dit gebruik je zelden, net als op Categorie filteren (je ziet namelijk alleen je eigen (categorie) bijeenkomsten. Je kunt meerdere bijeenkomsten Publiceren (zichtbaar maken) en Depubliceren (onzichtbaar maken) door een vinkje voor de betreffende bijeenkomsten te zetten en op een van de knoppen Publiceren of Depubliceren te klikken.
Via de laatste filter kun je oude bijeenkomsten tonen. 

Tabel en sorteren

handl boek bijeenkomsten tabelkoppen

De tabel heeft klikbare kopteksten. Er op klikken sorteert de lijst op die kolomkop. Nog een keer klikken op dezelfde kolomkop zorgt voor een omgekeerde sortering.
Tip! Klik op 'Startdatum' voor een logische sortering.

Kolommen:

 1. Check-box: Het vierkantje voor elke regel. Voor gebruik, zie hierboven.
 2. Titel evenement: klik daar op om de bijeenkomst te bewerken
 3. Categorie: de locatie
 4. Startdatum: de datum van de bijeenkomst
 5. Aantal personen: is het aantal personen dat ingeschreven is op deze bijeenkomst.
 6. Status: geeft aan of de bijeenkomst wel of niet zichtbaar is voor inschrijvers. Dit kan handig zijn om nog even te wachten met inschrijven als de bijeenkomst nog ver weg is. Een vinkje is Gepubliceerd, een kruis is Gedepubliceerd
 7. ID: Uniek nummer voor het evenement, gebruik dit als je hulp vraagt.

Maken (Nieuw) en Bewerken

LET OP! Gebruik de knop Opslaan als kopie om een nieuwe bijeenkomst te maken. Gebruik dus NIET de knop Nieuw. Dit heeft te maken met een instelling die niet mee komt met Nieuw waardoor je minimum aantal te registreren personen op 2 ipv 1 staat. .

> Klik op de titel van een bijeenkomst

Met dit scherm kun je de bijeenkomst bewerken en kopiëren.

Knoppenbalk

handl boek bijeenkomsten bewerken knoppenbalk

Toepassen: Opslaan van de wijzigingen zonder de pagina te verlaten
Opslaan: Opslaan en de pagina sluiten
Opslaan als kopie: de bijeenkomst wordt gekopieerd. Zie extra uitleg 
Sluiten: Pagina sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Tabbladen

handl boek bijeenkomsten bewerken tabbladen

Er zijn twee tabbladen te vinden onder de knoppen. Tabblad Basis informatie en Tabblad Verdere info. Beide tabbladen bevatten belangrijke informatie.

TABBLAD: Basis informatie

[Titel bijeenkomst]
Gebruik (advies) een vast stramien voor de titel: <kerkgebouw> - <datum> <tijd> (<optioneel: inschrijfbeperking>)
Bijvoorbeeld: KC Emmaüs - 07 jun 17:00u (A-F)

 • <kerkgebouw> Gebruik overal dezelfde aanduiding.
 • <datum> dag en maand (3 letters)
 • <tijd> in 24-uurs formaat met een ‘u’ er achter
 • <optioneel: inschrijfbeperking Bijvoorbeeld voor inschrijvers met achternaam tussen (A-M). Let op, dit wordt niet afgedwongen door het systeem, dat moet je zelf controleren. Zie hoofdstuk Inschrijven.

[Alias]
Maak dit veld leeg (echt waar!) zodra je de titel hebt aangepast. Het systeem vult de Alias dan zelf in. Je kunt geen bijeenkomsten hebben met dezelfde Alias. 

[Categorie]
Het kerkgebouw

[Voorbeeld Afbeelding]
Advies: Leeg laten. 

[Locatie]
Het kerkgebouw (het is niet erg als dit leeg is).

Datum velden
Tip! Gebruik voor de datum het kalender icoontje om een datum te selecteren zodat je geen vergissingen maakt.

[Startdatum Bijeenkomst] en [Einddatum]
De startdatum en tijd moeten gelijk aan die in de [Titel] zijn. Start en einddatum moet hetzelfde zijn. De tijd moet van elkaar verschillen.

[Start inschrijven]
Datum en tijd vanaf wanneer men kan inschrijven. 

[Sluit inschrijven]
Datum en tijd wanneer de inschrijving sluit. Let op! Iemand van de wachtlijst die een kans krijgt alsnog in te schrijven, moet vóór deze sluitingsdatum inschrijven.

[Belastingtarief]
Negeren.

[Max. aantal deelnemers ]
Is het maximaal aantal beschikbare plaatsen minus de organisatie die al een plek moet hebben. Zodra dat maximum is bereikt kan men zich alleen nog inschrijven voor de wachtlijst.

[Maximaal aantal deelnemers per inschrijving]
Huishoudens kunnen een groter aantal opgeven. Advies is aantal stoelen per gemiddelde rijlengte minus 1.5m ruimte, of een lager aantal.

[1e herinneringsmail]
Het aantal dagen voor de start van het evenement dat automatisch een herinneringsmail aan de inschrijver wordt gestuurd. Advies: 2 dagen van te voren, zodat men de inschrijving nog kan annuleren en een ander de kans kan geven (mits inschrijven tot 1 dag van te voren nog kan).

[2e herinneringsmail]
Vergelijkbaar met hierboven. Advies is dit niet in te vullen. Men krijgt al een bevestiging van de inschrijving en mogelijk een 1e herinnering. Dat wordt een beetje veel.

[Korte beschrijving]
Standaard wordt hierin gegevens uit het preekrooster ingevuld. Naam voorganger, optioneel met plaatsnaam en indien van toepassing omschrijving van de bijeenkomst zoals Heilig Avondmaal, Dopen, bijzonderheden, etc.

[Beschrijving]
Bijzonderheden zoals een extra hint: ‘Uitsluitend voor personen/gezinnen met achternaam H t/m Z’

TABBLAD Verdere info

[Toegang]
Met waarde Public. Niet aanpassen!

[Inschrijving toegang]
Met waarde Public. Niet aanpassen!

[Mogelijkheid om inschrijving te annuleren?]
Met waarde Ja. Niet aanpassen!

[Annuleren tot]
Tot welke datum en tijd mogen deelnemers nog annuleren? Stel die in op 4 uur vóór datum en tijd ‘Sluit inschrijven’, zodat bij annuleren op het laatste moment diegene op de wachtlijst nog tijd hebben in te schrijven.

[Trefwoorden]
Leeg laten.

[Beschrijving]
Leeg laten.

Tip! Als je twijfelt of je iets onterecht hebt gewijzigd, kies dan Sluiten en begin opnieuw. 

 

Extra uitleg knop Opslaan als kopie

Als je de knop 'Opslaan als kopie' gebruikt dan krijgen de titel en alias een extra toevoeging ‘(2)’.
Dus pas minimaal de Titel aan, maak het Alias veld leeg en klik Toepassen. Dan heb je een nette kopie en kun je de overige velden aanpassen.