De Weblinks in categorie 'Brief gastpredikanten' zijn de verwijzing(en) ofwel URL's die wijzen naar de brief en optioneel een bijlage van elke wijkgemeente of verzorgingstehuis. Deze worden in de uitnodigingsmail aan de gastpredikant vermeld.

Voor elke wijkgemeente kan er een url naar een brief en naar een optionele bijlage ingevoerd worden. 

Ga naar www.hervormdede.nl/administrator en log in. Kies Componenten / Weblinks

Filter de Categorie via de knop Zoekmiddelen en kies categorie Brief gastpredikanten.

handl weblinks001

 

 

  1. Titel: een van de volgende waarden (exact overtypen): Oude Kerk, KC Emmaüs, Nieuwe Kerk, Sionkerk, De Ark, Bethelkerk, De Hartenberg, Bethanië. Optioneel gevolgd door een volgnummer (maximaal 1 en 2), bijvoorbeeld Nieuwe Kerk1 en Nieue Kerk2 in geval er naast de brief (1) ook een bijlage (2) meegestuurd wordt. Voorbeeld:
    handl weblinks002

  2. Alias: Automatisch ingevuld op basis van de titel. Als je de Titel aanpast, maak dan het alias veld leeg, die wordt dan weer automatisch ingevuld.
  3. URL: de url of link naar het bestand dat getoond moet worden. Dit kan een link naar een Google docs document zijn, maar ook een link naar de hervormdede.nl server.
  4. Bechrijving: De tekst die de link in de mail aan de gastpredikant mee krijgt. Dit zijn 1 of enkele woorden zoals 'brief gastpredikant' en 'bijlage'.
  5. Categorie: Brief gastpredikanten.

 handl weblinks003

Verwijder nooit een weblink met een verwijzing naar een brief. Pas de URL aan. Als een wijkgemeente of een verzorgingstehuis geen brief heeft, verwijs dan naar: www.kleopasgemeente.nl/images/stories/cvk/declaratiegastpredikant/brief_geen_informatie.pdf

Sluit af met Opslaan & sluiten om de wijzigingen te bewaren, of Sluiten om de wijzigingen niet te bewaren.

Indien je niet weet wat te doen (het is best lastig), vraag de webmaster (Nico) dan even om de aanpassing door te voeren.