Logo groot
Visie

Visie

Visie van De Arkgemeente 

‘Een stad op een berg kan niet verborgen blijven’ (Mattheüs 5:14b). 
Tijdens bezinning op gemeente-zijn werd deze metafoor gekozen als beeld voor De Arkgemeente.
 De tekst staat in de context van zout en licht, twee eigenschappen van christenen. Met het beeld van ‘de stad op de berg’ spreekt de Here Jezus zijn discipelen aan om hen duidelijk te maken wat hun roeping in de wereld is. Een stad op een berg is van alle kanten zichtbaar. Hij kan eenvoudig niet verborgen blijven. Juist dit beeld van Jezus vraagt om bezinning, kritische bezinning. Zijn wij ons voldoende bewust van deze hoge opdracht? Het is de opdracht van de gemeente om nabij de mensen te zijn en zo het leven uit het evangelie zichtbaar te doen zijn: als een stad op een berg! De bouwers van een stad wilden dat deze gezien zou worden (bijv. vanuit de zee als ‘baken’).

Enkele kenmerken voor een stad zijn - en daarachter met trefwoorden wat dit betekent voor de kerkelijke gemeente:

  • woonplaats (onderhoud: infrastructuur, woningbouw etc.)
  • veilig (toen omringd door muren)
  • toevluchtsoord (allerlei soorten mensen vinden onderdak)
  • aantrekkingskracht (prettig vestigingsklimaat)
  • zichtbaar (duidelijk profiel, vgl. skyline van moderne stad)
  • dynamisch (een stad leeft)