Logo groot
Toerusting

Leven uit de Bron

Flyer Leven uit de bron

Hand-outs bij het jaarthema Hoogspel met kans op bevrijding

Hoog Spel Logo 50Beste gemeente,

Dit seizoen worden er in Europa vele herdenkingen gehouden vanwege de bevrijding van Europa die 75 jaar geleden begon met D-day op het strand van Normandië. Vanaf die dag werd bevrijd Europa steeds weer een stukje groter. 17 April 1945 was de bevrijding ook voor de inwoners van Ede een feit.

Tot die dag leefden de inwoners van Ede onder de bezettende macht. Een macht waar mensen mee samenwerkten, maar die ook werd tegengewerkt. Diverse Edenaren waren actief in het verzet, met als doel het ondermijnen van de bezettende macht. Hierover zijn in de afgelopen 75 jaar diverse verhalen verteld en op papier gezet. Deze verhalen spreken vaak tot de verbeelding, waardoor deze verzetsmensen, vaak onbedoeld, een heldenstatus krijgen. Zeker als deze verzetsmensen ook nog een soort ‘dubbelrol’ hadden. In dienst bij de bezettende macht, maar deze positie gebruikend om onderduikers of Joden te helpen. Zij speelden een ingewikkeld spel, waarbij ze hun eigen leven op het spel zetten voor een hoger doel. Hoog spel; dat speelden zij.

Hoog spel is het jaarthema in het toerustingswerk van het seizoen 2019-2020. In dit thema wordt het leven van een verzetsstrijder in de Bijbel uitgelicht; de Jodin Hadassah, beter bekend onder de Perzische naam Esther. Zij vertegenwoordigde, samen met Mordechai, de Joden in het Perzische rijk. Na het goedkeuren van het plan van Haman is hun toekomst veranderd in een nachtmerrie. Het leven van alle Joden in het rijk staat op het spel! Esther staat voor de vraag hoe zij nu moet handelen in haar positie als koningin.
De naam Esther vertaald uit het Perzisch betekent ‘ster’; vertaald uit het Hebreeuws betekent deze naam ‘ik die verborgen ben’. Zal Esther zich blijven verbergen? Of zal zij schitteren als een ster? Hoe zal zij gaan handelen? Esther gebruikt haar rol als koningin om de ondergang van de Joden bij de koning aan te kaarten. Zij handelt hierin gewaagd. Voldoen aan de zeden en gewoonten in die tijd? Of hier juist van afwijken en tegen de machtsverhoudingen in handelen? Hierin speelt zij Hoog spel en zet haar eigen leven op het spel. Wanneer zij besluit om in actie te komen dan spreekt zij ook de bekende woorden uit ‘Kom ik om, dan kom ik om’. Maar ..... zij heeft zicht op bevrijding! Via Esther en Mordechai zorgt God voor uiteindelijke vrede, wat mooi tot uiting komt in de Joodse naam Hadassah. Dit betekent ‘mirte’, wat staat voor ‘vrede en dankzegging’.

Wat betekent dit bijbelboek nu voor ons anno 2019? Het bijbelboek is één van de grote bemoedigingen die wij in de Bijbel lezen. God laat via Esther aan de Joden en aan ons zien hoe Hij voor Zijn volk blijft zorgen. Ook al zijn de omstandigheden belabberd, ziet de toekomst er menselijk gesproken erg slecht uit, lijkt God verborgen te zijn: God houdt Zijn belofte en zal zegevieren. Uitmondend in de wederkomst van Christus!

Tot de wederkomst van Christus leven we in een situatie vergelijkbaar met die van Esther. Soms lijkt het niet handig om te zeggen dat je christen bent en zou je jezelf het liefst ook even Esther willen noemen. Hoe gaan we hier mee om? Hoe gaan wij om met situaties in de maatschappij die tegen Gods wil in gaan? Hoe gaan wij om met regelgeving van overheden die in tegenspraak is met de Bijbel? Hoe verklaren wij wonderlijke gebeurtenissen; als de hand van God of als iets dat wetenschappelijk te verklaren is?
Bovenstaande situaties vragen van ons soms ook een gewaagde aanpak. Vragen van ons een Hoog spel, maar wel een spel met hulp vanuit de Hoge! God geeft ons de hulp van de Heilige Geest om in deze situaties te kunnen handelen. Aan de uitkomst hoeven we niet meer te twijfelen: Christus heeft overwonnen!      Hoog spel. Met zicht op Bevrijding!

Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie, elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden, en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen.

Esther 9 vers 28

Komend seizoen zal in tien zondagen het bijbelboek Esther behandeld worden. In het overzicht is te zien welke zondagen dit zijn. Bij elke toerustingsdienst zal een hand-out beschikbaar komen, net zoals dit de afgelopen jaren het geval was. Zo kunt u/jij persoonlijk of in kringverband nog eens nadenken over de betekenis van het desbetreffende hoofdstuk in uw of jouw leven.

Daarnaast zullen een aantal andere toerustingsactiviteiten georganiseerd worden. Hierover zal t.z.t. meer informatie verschijnen.

Met elkaar hopen we op een mooi seizoen waarin God ons via Esther heel veel duidelijk wil maken.

Mocht u/jij meer willen weten over het jaarthema of heeft u/jij andere vragen hebben? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Toerusting en Missie