Logo groot
Toerusting

Jaarthema "Leven in Gods nieuwe wereld"

Logo 2024

Vorig seizoen werkten we met het jaarthema ‘Mens met een missie?!’ aan het creëren van bewustwording. Elk gemeentelid kan met zijn eigen gaven en missionaire stijl vormgeven aan de missionaire opdracht. Als ‘Kerk met een missie’ wil de Arkgemeente in 2023 – 2024 hierop voortbouwen.

Meer informatie en in de pdf's staan de kijkwijzers, de Hand_Out's en het themalied.

Lees meer

Hand-Out Nehemia

In het kader van het jaarthema 'Mens met een missie' stelde ds. Bax een hand-out op over Nehemia. Nehemia staat centraal tijdens de afsluitende toerustingsdienst op zondagmiddag 9 juli. Omdat de Bijbelkringen al eerder stoppen, volgt hierbij alvast de hand-out, zodat deze nog besproken kan worden tijdens de laatste kringavonden. Van harte aanbevolen!

Commissie Vorming en Toerusting.

Lees meer

SCOPUS Een plek onder zon

Logo 2023 Def

Vorig jaar maakten diverse gemeenteleden kennis met Scopus. Ook dit jaar ben je van harte welkom in de Ark bij de Scopus-cursus Een plek onder de zon. Deze cursus sluit aan op het jaarthema Mens met een Missie en vindt plaats op vier donderdagen: 13 en 20 april, 11 en 25 mei. Je kunt kiezen voor vier ochtenden (10.00 - 12.00 uur) of vier avonden (20.00 - 22.00 uur). De cursus wordt geleid door ds. Davy Hoolwerf.

Lees meer

Mens met een missie

Logo 2023 Def

Jaarthema ‘Mens met een Missie?!’

Vanuit het verlangen om als Arkgemeente een getuigende gemeenschap te zijn, is gekozen voor het jaarthema “Mens met een missie?!”. Opzet is gemeenteleden te inspireren en te werken aan bewustwording. Iedereen kan immers met zijn of haar gaven invulling geven aan de missionaire opdracht. Graag willen we hieraan aandacht besteden in het toerustings- en evangelisatiewerk.

Lees meer

Hand-outs bij het jaarthema Hoogspel met kans op bevrijding

Beste gemeente,

Dit seizoen worden er in Europa vele herdenkingen gehouden vanwege de bevrijding van Europa die 75 jaar geleden begon met D-day op het strand van Normandië. Vanaf die dag werd bevrijd Europa steeds weer een stukje groter. 17 April 1945 was de bevrijding ook voor de inwoners van Ede een feit.

Lees meer