Logo groot
Toerusting

Hand-Out en kijkwijzer bij jaarthema Mens met een missie

Mens met een missie

Logo 2023 Def

Jaarthema ‘Mens met een Missie?!’

Vanuit het verlangen om als Arkgemeente een getuigende gemeenschap te zijn, is gekozen voor het jaarthema “Mens met een missie?!”. Opzet is gemeenteleden te inspireren en te werken aan bewustwording. Iedereen kan immers met zijn of haar gaven invulling geven aan de missionaire opdracht. Graag willen we hieraan aandacht besteden in het toerustings- en evangelisatiewerk.

Lees meer

Leven uit de Bron

Flyer Leven uit de bron

Hand-outs bij het jaarthema Hoogspel met kans op bevrijding

Hoog Spel Logo 50Beste gemeente,

Dit seizoen worden er in Europa vele herdenkingen gehouden vanwege de bevrijding van Europa die 75 jaar geleden begon met D-day op het strand van Normandië. Vanaf die dag werd bevrijd Europa steeds weer een stukje groter. 17 April 1945 was de bevrijding ook voor de inwoners van Ede een feit.

Lees meer