Logo groot

Gemeentedag 14 September 2019

Gemeentedag 14 September 2019

Op 14 September is er weer de jaarlijkse gemeentedag, via de onderstaande link kunt u zich aanmelden hiervoor.

Het middagprogramma begint om 14:00 uur, de inloop is vanaf 13:15 uur.
Het eten begint om 17:00 uur, de inloop is vanaf 16:45 uur.
Om 20:00 uur ruimen we samen op.

Het bedrag kunt u UITERLIJK 12 SEPTEMBER A.S. overmaken naar de wijkkas:
NL 31 INGB 0009 3568 58 o.v.v. gemeentedag + uw eigen naam of namen
Op de dag zelf kunt u ook contant betalen bij aankomst.
Kind 4-10 jaar middag:          3,00 euro
Kind 4-10 jaar maaltijd:         4,00 euro
10+ middag:                       5,00 euro
10+ maaltijd:                      9,00 euro

https://forms.gle/kZmS7dUZVs8ueiJG6