Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

18 februari 2024 9.30 (A.P.D. Zijlstra)

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Aanvangslied: psalm van de school: Psalm 132: 1 en 4 (Liedboek voor de Kerken)

Stil gebed / votum en groet

Schriftwoord: psalm 91: 15-16 (HSV) – zondag Invocabit

Zingen: psalm 91: 1 en 2 – Berijming 1773

We lezen de Wet van de Heere uit Deuteronomium 5:1-21

Zingen: psalm 91: 7 en 8 – Berijming 1773

Gebed voor de opening van de Schriften

Kindermoment

Zingen uit Op Toonhoogte 2015: lied 114 (Hij kwam bij ons heel gewoon)

1e Schriftlezing (Oudtestamentische lezing): Jesaja 52:13-53:12 (HSV)
2e Schriftlezing (Epistellezing): Filippenzen 2:5-11 (HSV)

Zingen: Gezang 105 (Liedboek voor de Kerken)

Verkondiging

Zingen: gezang 150: 1, 3 en 4 (Liedboek voor de Kerken)

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: psalm 103: 1 en 9 (Liedboek voor de Kerken)

Zegen