Bethelkerkgemeente Ede

Kerkdienst

De Kerkdienst

Raam BethelkerkElke zondag zijn er kerkdiensten in de Bethelkerk. Wij komen samen om onze drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest te eren in gebed, Woord en zang.
  • De ochtenddienst begint om 9.30 uur.
  • De middagdienst begint om 17.00 uur. 

De diensten zijn het hart van ons gemeente-zijn door de ontmoeting met God en met elkaar. In de ochtenddienst ligt het accent op eredienst en in de middagdienst op leerdienst.

Wij lezen in onze gemeente de Bijbel in de Herziene Statenvertaling. Er wordt gezongen uit zowel de (oude) psalmberijming van 1773 als uit het Liedboek voor de Kerken. In de ochtenddienst zingen we ook een lied uit de bundel Op Toonhoogte (editie 2015). De liederen en de liturgie worden door middel van beamers geprojecteerd.

Tijdens de diensten worden er in de regel twee collecten gehouden. De eerste collecte heeft een diaconaal doel. De tweede collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters. Eenmaal per maand is er bij de uitgang een extra collecte voor het (algemene) kerkenwerk in onze gemeente. Ook staan bij de uitgang de 'offerblokken' voor de wijkkas en hangen er zendingsbussen voor het zendingswerk van GZB en IZB.

Voor degenen die, door welke omstandigheden dan ook, de kerkdiensten (tijdelijk) niet kunnen bezoeken, zijn er verschillende mogelijkheden om de kerkdienst te bekijken, of te beluisteren. 

De kerkradio geeft de mogelijkheid om van huis uit mee te leven met één van de Hervormde kerken in Ede. U kunt hier een abonnement op nemen. Meer informatie hierover is te vinden op www.hervormdede.nl en in de kerkbode. De diensten zijn tevens voor iedereen live én terug te bekijken en te beluisteren via kerkomroep.nl.