Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Hij is opgestaan!

Het graf is open

Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood,
met grote pracht en heerlijkheid.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Hij heeft de duivel alle macht
ontnomen, hem ten val gebracht.
Hij heeft gelijk een grote held
de boze reddeloos geveld.

Nu doet geen vijand ons meer kwaad;
al dreigt hij ook, het heeft geen baat.
Hij ligt in 't stof, hij heerst niet meer,
wij zijn Gods eigen kind'ren weer.

Halleluja, halleluja.

(Gez 205 LvK)