Hervormde gemeente Ede

 • Oude kerk

  De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 • Rehoboth

  Rehoboth, het Kerkelijk Zalencentrum voor heel de Hervormde gemeente, ligt in het centrum van Ede

 • Sionkerk

  De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 • HAK Winkel van Sinkel

   

   

   

   

  De Winkel van Sinkel - voor de smalle beurs!

  Bezoekadres: Veenderweg 118a, Ede

  Woensdag
  10.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
  19.00 - 21.00

  Zaterdag
  10.00 - 12.00

  Winkel van Sinkel
 • Nieuwe kerk

  De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 • Bethelkerk

  De Bethelkerk gemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 • De Ark

  Bij de Arkgemeente horen de wijken Veldhuizen en Klaphek.

 • Kleopasgemeente

  De Kleopasgemeente is de wijk in en rondom de Rietkampen.

 • Bethanië

  Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

ACTIE KERKBALANS 2023

Start Actie Kerkbalans

Komende week start onze jaarlijkse actie Kerkbalans. Voor de kerken in Nederland maar ook voor de Hervormde Gemeente in Ede zijn er zorgen om de begroting voor komend jaar sluitend te kunnen krijgen. De zorgen zijn gerelateerd aan de gestegen kosten in combinatie met de onzekerheid over de opbrengst van actie kerkbalans.

De salarissen voor de predikanten en kerkelijk medewerkers zijn dit jaar met 5,5% gestegen. Deze zijn landelijk geïndexeerd en worden aan ons doorbelast. De energiekosten gaan voor alle kerken significant omhoog, met name als wij per 01 april een nieuw contract moeten afsluiten voor de meeste kerken. Ook de onderhoudskosten op de kerkgebouwen en pastorieën zullen dit jaar hoger uitvallen door de inflatie.

Om een indicatie te geven betekent dat voor komend jaar de kosten in totaal ongeveer 10% hoger zijn en dat we dus ongeveer €90.000 meer moeten ophalen om de kosten te kunnen dekken. Daarin zijn de noodzakelijke investeringen niet meegenomen.

Wij begrijpen volkomen en zijn ervan bewust dat bij veel gemeenteleden ook serieuze financiële zorgen zijn. Desondanks doen wij een beroep op u om te investeren in de kerk voor morgen. Wij hopen van harte dat wij samen met de Algemene Kerkenraad geen moeilijke maatregelen moeten nemen om de kosten in lijn te moeten brengen met de opbrengsten.  

Wij zijn een door onze God gezegende gemeente. Laat dankbaarheid daarvoor ook uit uw bijdrage blijken!

Het College van Kerkrentmeesters

Kerkelijk bureau

 

Open van maandag t/m donderdag: 8.00u - 12.30u

Driehoek 11a - Ede
Tel. 0318 610438

Lees meer

Winkel van Sinkel openingstijden


Woensdag
10.00 - 12.00 alleen beneden
13.30 - 17.00 beneden en boven
19.00 - 21.00 beneden en boven

Zaterdag
10.00 - 12.00 alleen beneden

Lees meer

VEILIG MET iDEAL

Webwinkel