Hervormde gemeente Ede

 • Oude kerk

  De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 • Rehoboth

  Rehoboth, het Kerkelijk Zalencentrum voor heel de Hervormde gemeente, ligt in het centrum van Ede

 • Sionkerk

  De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 • HAK Winkel van Sinkel

   

   

   

   

  De Winkel van Sinkel - voor de smalle beurs!

  Bezoekadres: Veenderweg 118a, Ede

  Woensdag
  10.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
  19.00 - 21.00

  Zaterdag
  10.00 - 12.00

  Winkel van Sinkel
 • Nieuwe kerk

  De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 • Bethelkerk

  De Bethelkerk gemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 • De Ark

  Bij de Arkgemeente horen de wijken Veldhuizen en Klaphek.

 • Kleopasgemeente

  De Kleopasgemeente is de wijk in en rondom de Rietkampen.

 • Bethanië

  Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

Afsluiting Actie Kerkbalans 2021

De meeste wijkgemeenten laten een groei zien, maar dit jaar springen de Oude Kerkgemeente met 10,8 %  en de Sionkerkgemeente met 9,1 % wel in het oog! We hopen dat de Kleopasgemeente nog een beetje bijtrekt. Begroot voor 2021 was € 1.020.000, wat ruimschoots met € 13.500 is overschreden. Heel hartelijk dank gemeente voor uw meedragen hierin!

kerkbalans tabel 2021

Als we naar de grafiek kijken met de ontwikkeling per wijk over de periode 2015 – 2021 dan blijkt er nog steeds een doorgaande stijging van de opbrengst van de Actie Kerkbalans. Al met al reden om met vertrouwen naar de toekomst door te mogen en te kunnen gaan met ons kerkenwerk in onze gemeente, die Gemeente van onze Heer Jezus Christus is. We mogen met grote dankbaarheid ervaren en uitspreken dat Hij zelf zo voor Zijn gemeente zorgt!

Verloop kerkbalans 2021

Dank aan alle vrijwilligers Actie Kerkbalans

Op deze plaats willen we ook heel hartelijk bedanken alle mensen die door hun inzet hielpen om deze Actie Kerkbalans tot een succes te maken. Door de corona pandemie met de beperkte onderlinge contactmogelijkheden moest het dit jaar anders dan andere jaren. Wat is er een enorme hoeveelheid werk verzet! In de voorbereiding bij het samenstellen van de wijkfolders en het gereed maken van de duizenden brieven met toezeggingsformulieren. Bij de verspreiding van de brieven met looplijsten door de wijkcontactpersonen naar de vele lopers die de brieven wegbrachten naar de gemeenteleden, de toezeggingen weer ophaalden en opmerkingen noteerden, soms helaas ook negatieve reacties. Tot slot noemen we hier met name Hannie Nout voor de algehele leiding en ook Corina van Voorst. Samen hebben zij in recordtempo alle binnengekomen toezeggingen verwerkt en in de computer ingevoerd! Wij zijn misschien wel wat vergeten te noemen, maar weet u in dat geval dan extra hartelijk bedankt. Ook in deze Actie Kerkbalans bleek weer hoe goed en mooi het is om samen Gemeente te zijn en het werk samen te doen. Nogmaals allen heel hartelijk dank en wij hopen dat wij volgend jaar weer een beroep op u mogen doen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Wim van den Brandt, voorzitter                               Roel Cirkel, secretaris

Kerkelijk bureau

 

Open van maandag t/m donderdag: 8.00u - 12.30u

Driehoek 11a - Ede
Tel. 0318 610438

Lees meer

VEILIG MET iDEAL

Webwinkel

Winkel van Sinkel openingstijden


Woensdag
10.00 - 12.00
13.30 - 17.00
19.00 - 21.00

Zaterdag
10.00 - 12.00

 

Lees meer