Hervormde gemeente Ede

 • Oude kerk

  De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 • Rehoboth

  Rehoboth, het Kerkelijk Zalencentrum voor heel de Hervormde gemeente, ligt in het centrum van Ede

 • Sionkerk

  De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 • HAK Winkel van Sinkel

   

   

   

   

  De Winkel van Sinkel - voor de smalle beurs!

  Bezoekadres: Veenderweg 118a, Ede

  Woensdag
  10.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
  19.00 - 21.00

  Zaterdag
  10.00 - 12.00

  Winkel van Sinkel
 • Nieuwe kerk

  De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 • Bethelkerk

  De Bethelkerk gemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 • De Ark

  Bij de Arkgemeente horen de wijken Veldhuizen en Klaphek.

 • Kleopasgemeente

  De Kleopasgemeente is de wijk in en rondom de Rietkampen.

 • Bethanië

  Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

AKTIE KERKBALANS 2021

Onze Hervormde Gemeente is in alles afhankelijk van Gods Zegen maar kan praktisch alleen bestaan dankzij de financiële steun van u als leden. Er is in onze grote gemeente veel geld nodig om al het werk goede voortgang te laten vinden. De corona-pandemie had helaas in 2020 behoorlijke negatieve financiële effecten. In 2021 worden deze ook nog verwacht.

Het onderstaande diagram met de Kosten van de gemeente laat zien dat het grootste deel van de uitgaven (49%) het pastoraat, wijkwerk, jeugdwerk en evangelisatiewerk betreft. Dit zijn hoofdzakelijk vaste loonkosten die meestijgen met de CAO’s. Dan zullen ook de inkomsten uit de Actie Kerkbalans en de opbrengst van de collecten navenant moeten stijgen willen we bij kunnen blijven met de salarissen. De  kosten voor gebouwen en inventarissen staan in het algemeen sterk onder druk door de forse stijging van de kosten in de bouwsector. Uit de begroting 2021 blijkt dat nu niet direct omdat er dit jaar minder aan het groot onderhoud gedoteerd wordt. Ook voor de digitale kerkdiensten  worden door corona extra kosten gemaakt. Al met al een zorgelijke ontwikkeling. Er is volgens de begroting 2021 minstens een stijging van de toezeggingen voor de Actie Kerkbalans met 5% nodig, zoals in 2020, om in 2021 een beetje rond te komen.

Kerkbalans 2 2021

 Ruim twee-derde (68%) van de inkomsten van onze Hervormde Gemeente moet uit de Actie Kerkbalans komen. De  collecten vertonen al langere tijd een stabiel beeld; het is niet waarschijnlijk dat deze post in 2021 voor de stijgende kosten soelaas biedt. Bij de opbrengsten uit onroerend goed houden we rekening met een fors mindere verhuur van kerkelijke ruimten door corona (ca. € 20.000). We hopen dat deze opbrengsten  in de 2e helft van 2021 weer op peil kunnen komen. Dit afgelopen jaar vielen deze inkomsten door corona grotendeels weg. Dankzij de niet aflatende inspanningen van de vrijwilligers van het HAC komt er jaarlijks een mooi extra bedrag binnen, maar ook het HAC ervaart de negatieve corona-effecten. Daarnaast zijn er nog de overige bijdragen zoals gewone giften en bijdragen uit de Solidariteitskas, een welkome aanvulling. Buiten onze begroting om zijn er nog incidenteel  legaten en erfstellingen, die heel erg welkom zijn, maar niet kunnen worden voorzien en daarom ook niet op voorhand als verwachte inkomsten worden opgenomen. Alle geraamde inkomsten maken onze begroting voor 2021 echter niet meer sluitend. Onze begroting sluit nu met een nadelig saldo van € 50.000. Hiermee kunnen we nog voldoen aan de eisen die de landelijke PKN aan ons stelt. Als dit structureel wordt, ontkomen we niet aan bezuinigingen in met name de grote kostenposten.

U begrijpt wel waarom wij ook deze keer extra aandacht besteden aan de jaarlijkse Actie Kerkbalans.   Een goede uitkomst van de Actie Kerkbalans is deze keer echt noodzakelijk om al het kerkenwerk in 2021 in onze gemeente voort te kunnen zetten. Doe daarom mee met de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

We willen u hier alvast bedanken voor uw bijdrage!

Wim van den Brandt, voorzitter CvK                            Roel Cirkel, secretaris CvK

Kerkbalans 2021 4 

 

Kerkelijk bureau

 

Open van maandag t/m donderdag: 8.00u - 12.30u

Driehoek 11a - Ede
Tel. 0318 610438

Lees meer

VEILIG MET iDEAL

Webwinkel

Winkel van Sinkel openingstijden


Woensdag
10.00 - 12.00
13.30 - 17.00
19.00 - 21.00

Zaterdag
10.00 - 12.00

 

Lees meer