Hervormde gemeente Ede

 • Oude kerk

  De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 • Rehoboth

  Rehoboth, het Kerkelijk Zalencentrum voor heel de Hervormde gemeente, ligt in het centrum van Ede

 • Sionkerk

  De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 • HAK Winkel van Sinkel

   

   

   

   

  De Winkel van Sinkel - voor de smalle beurs!

  Bezoekadres: Veenderweg 118a, Ede

  Woensdag
  10.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
  19.00 - 21.00

  Zaterdag
  10.00 - 12.00

  Winkel van Sinkel
 • Nieuwe kerk

  De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 • Bethelkerk

  De Bethelkerk gemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 • De Ark

  Bij de Arkgemeente horen de wijken Veldhuizen en Klaphek.

 • Kleopasgemeente

  De Kleopasgemeente is de wijk in en rondom de Rietkampen.

 • Bethanië

  Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

DANKDAG 2020

Dank u 2Door middel van dit bericht neemt het College van Kerkrentmeesters de vrijmoedigheid om ook in deze tijd een beroep te doen op uw offerbereidheid voor de voortgang van het kerkenwerk in onze eigen Hervormde Gemeente.
Deze oproep doen we ook met het oog op de gevolgen die deze coronatijd voor onze gemeente heeft. Naast de al eerder genoemde achterblijvende collecteopbrengsten noemen we:
Extra kosten voor capaciteit uitzendingen via internet     ± € 34.000
Minder opbrengsten verhuur kerken en gebouwen         ± € 28.500
Zaken die niet begroot zijn en een negatief verschil van     € 62.500 maken!

Vanuit de PKN werd de mogelijkheid aangereikt om voor deze tegenvallers een extra Actie Kerkbalans te houden. Dat hebben we niet willen doen om het beeld van de Actie Kerkbalans zuiver te houden. Maar het is duidelijk dat we nu als gemeente erg geholpen zullen zijn met een fantastische (meer)opbrengst van de Dankdag collecte voor de kerk! In vorige jaren lag de opbrengst van de zakjescollecte voor Dankdag tussen de € 14.000 en € 15.000. Laat wie wat extra kan geven dat nu ook doen! En laat de zorg van het College van Kerkrentmeesters ook uw zorg zijn.

U kunt uw Dankdag-bijdrage overmaken op bankrekening NL03 RABO 0373 7185 94  t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede o.v.v. Dankdag 2020.

Gemeente, mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?         

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Wim van den Brandt, voorzitter                                  Roel Cirkel, secretaris

 

Kerkelijk bureau

 

Open van maandag t/m donderdag: 8.00u - 12.30u

Driehoek 11a - Ede
Tel. 0318 610438

Lees meer

VEILIG MET iDEAL

Webwinkel

Winkel van Sinkel openingstijden


Woensdag
10.00 - 12.00
13.30 - 17.00
19.00 - 21.00

Zaterdag
10.00 - 12.00

 

Lees meer