Meet Inn

Meet Inn

Meet-Inn vervult een diaconale opdracht , namens de participerende kerken in de regio Ede. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema's, waaraan door een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Waar dit voor de gasten wenselijk is, wordt bij het realiseren van de dienstverlening samengewerkt met andere organisaties. Contactpersoon vanuit de diaconie is diaken Dirk-Jan van Veldhuizen.

Inloopcentrum Meet-Inn is een gezellige ontmoetings­plek in het centrum van Ede. Een gezellig huis om anderen te ontmoeten, je verhaal te doen, of gewoon lekker te ontspannen. Wees welkom en voel je thuis in Meet-Inn!

In Meet-Inn worden diverse diensten aangeboden en activiteiten georganiseerd. Je kunt gebruik maken van verschillende spreekuren, ontspannende activiteiten, informatieve thema's, interessante cursussen en praktische hulp.

Een gemiddelde week van Meet-Inn ziet er als volgt uit:

Maandag
14.00 - 15.30 Zinvol Café – Een gezellige en verdiepende middag over zingeving. Elke 1e maandag van de maand. Opgeven is niet nodig.
18.00 - 20.30 Stipavond - Gezellige ontmoeting en maaltijd voor ex-gedetineerden en anderen die een nieuwe start in hun leven willen maken. Elke 2emaandag van de maand.

Dinsdag
11.30 - 13.30 Break-Inn - Inloop en lunch voor dak- en thuislozen. Elke dinsdag.
15.00 - 18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke dinsdag.
16.00 - 17.00 Spreekuur over jou en je leven - Vraag wat je wilt weten, bespreek wat je dwars zit, op dit spreekuur zonder afspraak. Opgeven is niet nodig. Eens in de twee weken, elke dinsdag in de oneven weken.
18.00 - 19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Kosten: € 4,25.
19.00 - 22.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke dinsdag.
19.00 - 21.30 Computercursus – Geef zelf aan wat je wilt leren, en krijg 45 minuten les. Elke dinsdag. Kosten: € 1,50 per les.

Woensdag
10.00 - 12.00 Buurt-Inn-loop – Een gezellige inloop voor mensen uit de buurt! Opgeven is niet nodig. Eens in de twee weken, elke woensdag in de oneven weken.
12.30 - 14.30 Ontmoeting voor gezinnen - Samen lunchen met je kind(eren) en andere ouders en daarna iets knutselen of spelletjes doen. Eens in de twee weken, elke woensdag in de oneven weken.
15.00 - 18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke woensdag.
16.00 - 17.00 Spreekuur over God en geloven – Vraag wat je wilt weten, bespreek wat je dwars zit, op dit spreekuur zonder afspraak. Opgeven is niet nodig. Elke woensdag.
18.00 - 19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Kosten: € 4,25.
19.00 - 22.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke woensdag.

Donderdag
11.30 - 13.30 Break-Inn - Inloop en lunch voor dak- en thuislozen. Elke donderdag.
15.00 - 18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke donderdag.
18.00 - 19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Kosten: € 4,25.
19.00 - 22.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke donderdag.
19.00 - 22.00 Bordspelavond - Supergezellige bordspelavond. Opgeven is niet nodig. Elke donderdag.

Vrijdag
15.00 - 18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke vrijdag.
18.00 - 19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Kosten: € 4,25.
19.00 - 22.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke vrijdag.
20.00 - 21.00 Jamm-Inn - Samen muziek maken, verhalen delen en plezier hebben. Opgeven is niet nodig. Elke laatste zaterdag van de maand.

Versterking gewenst
Meet –Inn is op zoek naar versterking van de NK kerk in het dagelijks bestuur. Voorts is Meet-Inn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die met enige regelmaat (maar passend bij de agenda van de betreffende mensen) hun diensten willen aanbieden.