Hervormde gemeente Ede

1e telling Kerkbalans

1e telling Kerkbalans

b Kerkbalans nwestijl2018lc tweekleuren

Het College van Kerkrentmeesters deelt u verheugd mee dat de Actie Kerkbalans in eerste telling  € 872.800 heeft opgebracht. Dit is ruim € 21.000 meer dan vorig jaar. Met vertrouwen kunnen ook in 2018 de prediking, het pastoraat, jongeren- en ouderenwerk en missionaire activiteiten in onze gemeente weer voortgang vinden in goede gebouwen waarin we samenkomen. Naast onze God hartelijk dank aan u die bereidwillig hebt toegezegd, en aan u die zich wilde inzetten om dit mooie resultaat te bereiken.