Hervormde gemeente Ede

Kerkbalans daar geef je voor!

Kerkbalans daar geef je voor!

Het jaar is nog niet ten einde maar het College van Kerkrentmeesters kijkt al weer vooruit naar 2017. Wellicht heeft u voor 2016 nog niet alles voor Actie Kerkbalans gegeven wat in uw bedoeling lag. Dat kan dan alsnog. Dit bericht betreft de Actie Kerkbalans voor het nieuwe jaar. De volgende maand, in de week van 23 t/m 28 januari 2017 komt er weer iemand langs voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor onze gemeente.

Dan vragen wij weer om het kerkenwerk in het nieuwe jaar mogelijk te maken. Een week later wordt het antwoord bij u opgehaald. Dat is elk jaar om dezelfde reden waardevol:

  • In de kerk ontmoeten we God en horen het Evangelie, net als vele generaties vóór ons. Iedereen is welkom.
  • De kerk wil voor mensen een houvast in het leven zijn, een geestelijk thuis en warm nest.
  • Hebt u geen speciale binding met onze gemeente? Dan nog is de kerk voor u een plek van betekenis. Hij is er op de grote momenten in uw leven zoals doop en huwelijk, en bij rouw en verdriet.

Leest u eens rustig de inhoud van de enveloppe door die u gaat ontvangen, er is ook geschreven over uw wijk.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Wij willen dit alles graag behouden en doorgeven aan onze (klein)kinderen. Daarvoor is uw bijdrage écht nodig. Zo kan onze hervormde gemeente haar unieke en onmisbare functie blijven vervullen. We vertrouwen erop dat u weer meedoet!

Commissie geldwerving van het
College van kerkrentmeesters.