avond over eindtijd

eindtijdIn het Nieuwe Wijk A 4-tje hebben we recent van gedachten gewisseld over de Eindtijd. Uit die bijdragen blijkt dat wij de teksten daarover in de Bijbel verschillend lezen en uitleggen. We willen het gesprek daarover voortzetten door verschillende Bijbelgedeelten over de Eindtijd naast elkaar te leggen. Mogelijk hebt u/jij ook belangstelling voor dit onderwerp en wil je meedoen. Dat kan: bij voldoende belangstelling gaan we met elkaar in gesprek op een nader te bepalen avond. Stuur een mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Gebedsuur

gebedskring1

Gebedsuur “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn” Jesaja 56 : 7

In januari is er geen gebedsuur in De Rank, maar sluiten we aan bij de samenkomsten van de landelijke Week van Gebed met het thema: ”Recht door zee” naar aanleiding van de uittocht uit Egypte. Van zondag 21 januari t/m zaterdag 27 januari is er elke dag gelegenheid om samen te bidden in De Ark en in andere kerken. In de vorige kerkbode staat vermeld waar en wie er voorgaat, onder de rubriek: “Even aandacht voor”. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Van harte uitgenodigd. Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of tel. 615314.  Erika, Miranda en Christine

Week van gebed 2018

gebedskring1Van 21 t/m 28 januari is er de Week van Gebed in Ede.

Het thema is: Recht door zee. Dit naar aanleiding van de uittocht uit Egypte.

Lees meer

Gespreksgroep: omgaan met verlies en rouw

stenen overledenenGespreksgroep: Omgaan met rouw en verlies
De laatste zondag van het kerkelijk jaar  gedenken we de overledenen. Het verlies van een partner is ingrijpend in een mensenleven. Vanuit het Psycho Pastoraal Werk organiseren we dit jaar opnieuw een gespreksgroep: Omgaan met rouw en verlies. Er komen allerlei thema’s aan de orde, mede afhankelijk van de wensen van de deelnemers. Voorbeelden van onderwerpen zijn: verdriet, boosheid, zinloosheid, opluchting na een intensief lijden, maar ook opluchting als er sprake was van een moeilijke relatie, omgaan met anderen, alleen verder, e.d.. Alle onderwerpen mogen er zijn, ook de onderwerpen waar je in het dagelijks leven misschien niet zo makkelijk over praat.
We bespreken deze onderwerpen vanuit enerzijds de menselijke kant, maar zoeken ook Gods weg en leiding. Mocht u mee willen doen of meer willen weten dan kunt u informatie opvragen bij: Liesbeth Bouman, tel.; 0318-638319, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ook als u al eerder heeft meegedaan, en u behoefte heeft om opnieuw mee te doen, kunt u zich aanmelden.
We zullen bij elkaar komen op woensdagochtenden.

Bijbelkring

bijbelkringEen nieuw seizoen voor de bijbelkring op dinsdagavond

Op dinsdag 19 september (19.30 uur, Doornlaan 8a) gaat de bijbelkring op dinsdagavond weer van start. We bespreken dit seizoen de wonderverhalen van Jezus en lezen de eerste avond: Lucas 11: 11-17. In het nieuwe seizoen staat de vraag centraal hoe de omstanders reageerden op de wonderen van Jezus. En daarbij de vraag: wat zeggen die reacties over Jezus Christus zelf? Het belooft weer een mooi seizoen te worden met indringende gesprekken rond de geopende bijbel. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom!

Bijbelkring op donderdagmiddag gaat weer van start
Op donderdag 21 september komt de Bijbelkring weer bijeen. We behandelen Psalm 125 en 126. Samen zoeken we naar de betekenis voor ons dagelijks leven met een geopende bijbel, samen biddend, zingend en in een warme ontmoeting met elkaar. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. De bijeenkomst is van 14.30 tot ca. 16.00 uur in ‘De Rank’.

Wim en Nelly Drost, tel. 0318 615125, gsm 06 5208 1460, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto's Gemeentedag 2016

virtuele kringHier vindt u de foto's van de Gemeentedag 2016

Zaterdag 17 september jl. hielden we onze jaarlijkse Gemeentedag, dit keer opnieuw in en rond de CNS-Basisschool Louise de Coligny. Opnieuw viel de dag samen met de jaarlijkse Airborne-herdenking en vanaf het schoolplein konden we de vliegtuigen met de parachutespringers van dichtbij horen en zien. De Gemeentedag is de start van een nieuw seizoen van ons gemeentewerk in de volle breedte: van kinderwerk tot catechese, van ouderenwerk tot gesprekskringen, van cantorij tot zondagse erediensten. Na de zomervakantie gewoon doorgaan maar wel een moment hebben om elkaar te ontmoeten en samen te zijn. Want daarvoor is die dag bedoeld! Wij noemen elkaar broers en zussen en die hebben er behoefte aan om tenminste één keer per jaar bij elkaar te zijn in een ontspannen sfeer waarbij de ontmoeting centraal staat. En dat is ook dit jaar weer goed gelukt! Dankzij de voortreffelijke voorbereiding van de Gemeentedag-commissie en de goede weersomstandigheden was er een middag/avond met sfeer en leuke activiteiten. Ik denk dat we moeten toegeven dat we geen flauw idee hebben van de hoeveelheid werk die is gaan zitten in de voorbereiding: al maanden van tevoren is de commissie bezig om volgens een streng draaiboek alles op orde te krijgen: reservering gebouw, plannen activiteiten, aanzoeken sprekers/presentatoren, betrokkenheid vragen van sponsoren (dank sponsoren voor jullie bijdrage), inkoop materialen, inrichten gebouw, opzetten kramen en inrichten schoolplein. En dan na afloop ook nog de afwas en het opruimen! Al die geleverde inspanningen kregen vorm in een goed lopende dag met een diversiteit aan activiteiten.

Ik dank de Gemeentedag commissie: Channah, Eveline, Wouter, Sjoerd en Jaap voor deze geweldige prestatie. Mooi dat jullie je zo inzetten voor ons kerkenwerk. Met jullie gingen we “Back to basic” en legden we de basis voor het jaarthema: “Deel je leven”. Dank, veel dank, aan jullie als team, juist nu, nu jullie je taken overdragen aan een nieuw te vormen commissie: jullie hebben goed werk gedaan.

Jan Poortman

Nieuwe Kerk app

app2014Uw kunt nu een app van de Nieuwe Kerk Gemeente downloaden op uw smartphone of tablet.

Het werkt als volgt; U kunt de app gratis downloaden via de app store of de play store door te zoeken op 'Protestant' of "PKN":

Android: Google play store
Apple: Apple store

Na het openen van de app ziet u een zoekfunctie. U zoekt op "Ede"

U kunt nu de app gebruiken.

In de app kunt u bekijken; het laatste nieuws rond de Nieuwe Kerk, een agenda, contacten, wijkgids, link naar de website en wat handig is voor de gemeenteleden die de kerkdienst via de kerkradio of via internet beluisteren, de beamerpresentatie van de ochtenddienst. Zo kunt u tijdens de kerkdienst zelf bladeren in de beamerpresentatie.

Verjaardagsochtenden 80+-ers

koffieGemeenteleden die in december 2017 of januari 2018 80 jaar of ouder werden, zijn per brief uitgenodigd hun verjaardag te komen vieren op vrijdagmorgen 26 januari in de Rank.

Aanmelden hiervoor graag uiterlijk zaterdag 20 januari 2018 per e-mail of telefoon bij Margreet Reitsma, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 786845 of 06 18044447 of bij Gerrit v.d. Werken, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel 614804 of 06 40192670

De volgende verjaardagsochtenden zijn bij leven en welzijn op 26 januari, 23 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni. 

Gelegenheid tot dopen

dopenDe eerstvolgende gelegenheid tot het ontvangen van de heilige doop is op zondagmorgen 18 maart. De doopzitting staat gepland voor woensdagavond 7 maart (20:15 in de Rank). Als je van deze gelegenheid gebruik wilt maken, vragen we je dit aan te geven bij de wijkpredikant.

Wisselexpositie in De Rank

fred van wijkVanaf medio december exposeren de natuurfotografen Fred en Jeroen van Wijk in De Rank. De expositie bestaat uit winterbeelden uit binnen- en buitenland. In een echte witte winter zijn de omstandigheden prachtig om in de natuur te fotograferen. Doordat de temperatuur onder het vriespunt daalt, verandert water in ijs, regen in sneeuw en mist in rijp. De kale takken van grillig gevormde bomen worden door een laagje sneeuw extra geaccentueerd. Beelden van Fred en Jeroen worden regelmatig gebruikt in publicaties van bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Terdege en Roots. Ook verzorgt Fred op verzoek audiovisuele diapresentaties. Kijk voor meer info op zijn website www.fredvanwijk.nl

In de vitrinekast exposeert Joos Streefkerk ikonen. De bijbel openbaart iets van het Goddelijke door woorden. Zo openbaart het beeld op de ikonen een schepping van het woord. En in dit geval openbaren de kerstikonen het woord dat in de wereld kwam en mens geworden is. De ikonen zijn vensters op dit heilsgeheim. De ikonen zijn geschilderd/geschreven door Joos, bezoekster en teamlid van Koffie en Sfeer.

Van harte uitgenodigd om deze expositie te bewonderen. Ook u/jij  kunt meedoen aan een expositie.

Voor informatie en opgave kunt u zich wenden tot Jacomien Wijnbergen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of  0318 619039. De commissie laat zich nog altijd graag verrassen.

Wil van den Bos, Leny Modderkolk, Arja Steennis en Jacomien Wijnbergen

Open maaltijd

open maaltijd2U weer van harte welkom op de Open Maaltijd! Vind u het gezellig om samen met anderen te eten? Heeft u behoefte aan gesprek en ontmoetingen? Geeft u zich dan op vòòr de zondag dat er een Open Maaltijd is. Heeft u een dieet of heeft u vervoer nodig? Geen punt, wel graag even doorgeven dan kunnen we er rekening mee houden. De bijdrage voor de maaltijd is € 5,- p.p. Inloop is vanaf 17.30 uur. We beginnen de maaltijd om 18.00 uur en sluiten ongeveer 19.30 uur af.

Data: Open Maaltijd 2017: 20 december 2017.
2018: 9 januari, 20 februari, 3 april, 15 mei, 26 juni, 7 augustus, 18 september, 30 oktober, 11 december.

Info en opgave bij: Jacomien Wijnbergen, tel. 619039 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Liesbeth Bouman, tel. 638319, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ziekenzalving


ziekenzalvingZoals afgelopen zondag tijdens de morgendienst is meegedeeld heeft een gemeentelid gevraagd om de ziekenzalving te mogen ontvangen.

Sommigen van ons zullen zich herinneren dat in onze gemeente de ziekenzalving eerder heeft plaatsgevonden, nadat in de kerkenraad over dit onderwerp gesproken was. Voor anderen is deze handeling misschien wel helemaal onbekend.
Voor diegenen die niet zo vertrouwd zijn met de ziekenzalving en de achtergronden ervan, heb ik onderaan dit bericht een document toegevoegd waarin door dr Douma (predikant in de GKv) een toelichting op deze handeling gegeven wordt. (Voor wie nog meer zou willen lezen heb ik een scan beschikbaar van een boekje van ds Margriet van der Kooi en prof dr Kees van der Kooi maar om het auteursrecht niet al te zeer te schenden, moet u dat even per mail bij mij opvragen).
Graag wil ik u en jou vragen om in uw gebeden te vragen om een zegen over dit moment van ziekenzalving, komende zondagmiddag.
Alvast hartelijk dank! Richard Saly

Nieuw jaarthema ‘In Contact’

contactDe zomer nadert zijn einde en een nieuw seizoen staat voor de deur. Een nieuw kerkelijk seizoen betekent ook
een nieuw jaarthema. Al enkele maanden geleden is gekozen voor het thema ‘In Contact’. In dit thema
zitten zowel pastorale, diaconale als ook missionaire facetten: als navolgers van Christus staan wij in contact
met God, met elkaar en met de samenleving. Hiermee sluit dit jaarthema goed aan bij de speerpunten uit ons beleidsplan én bij ons vorige jaarthema ‘Deel je leven’. Diverse jaarthema-activiteiten zijn in voorbereiding. U hoort hier binnenkort meer van!

Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoonVertrouwd en veilig: In de achterliggende maanden heeft een kleine commissie zich intensief beziggehouden de vraag hoe we in onze gemeente veilig en vertrouwd met elkaar kunnen leven en werken en welke misstanden hierin kunnen ontstaan. Er zijn drie aandachtsgebieden, waar misstanden kunnen ontstaan:

1. Pastorale en gezagsrelaties, door seksueel misbruik

2. Jeugdwerk, door grensoverschrijdend gedrag

3. Onderlinge relaties, door huiselijk geweld.

Bewustwording, preventie en melding: De commissie heeft zich tot taak gesteld om meer bewustwording te stimuleren bij gemeenteleden van de vragen en de problemen die op deze terreinen kunnen ontstaan. Verder heeft zij gewerkt aan het toegankelijk maken van protocollen en gedragsregels op deze verschillende gebieden en het voordragen van een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon: De kerkenraad heeft besloten om zr. Liesbeth Bouman te benoemen als vertrouwenspersoon van de Nieuwe Kerkgemeente. Zij voldoet aan de gestelde criteria: professioneel vertrouwd zijn met deze problematiek, de sociale netwerken kennen, goed ingevoerd zijn in de gemeente en laagdrempelig toegankelijk zijn. Vanaf nu is zij beschikbaar: tel. 06-30198531, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . In De Rank hangt een poster met informatie; in Het Nieuwe Wijk A4-tje staat meer uitleg.

NEEM EN LEES

boekenEen nieuwe activiteit

In goed overleg met de commissie die De Rank beheert proberen we een nieuwe activiteit op te starten: een ruil-en-lees-bibliotheek NEEM EN LEES! Wat bedoelen we? In de kast in de grote zaal van De Rank staan boeken, daar neergezet door gemeenteleden die die boeken gelezen hebben en die ze graag ter beschikking stellen voor nieuwe lezers. Voor het opstarten zetten wij alvast wat boeken neer. Ieder die dat wil kan een boek meepakken voor korter of langere tijd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voorwaarde is wel dat je het boek na enige tijd terugzet of dat je er een ander boek (of boeken) van jezelf voor in de plaats zet. Een kleine commissie (Ellen Jansen en Janny Poortman) bewaakt dat er voldoende boeken staan en dat er geen ongewenste lectuur in de kast komt te staan. Wat is de bedoeling van deze activiteit:

a. Van De Rank nog meer het huis van de gemeente en van de omgeving maken waar iedereen welkom is, ook mensen die zo maar eens binnenlopen als gast bij een activiteit en

b. op een goedkope manier zonder veel verplichtingen iedereen in staat stellen om een goed boek te lezen.

We starten op 17 september a.s. na de Gemeentedag en we hopen dat ook deze activiteit een succes wordt. Voor vragen kunt u ons bellen of mailen of bellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 630489 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 650489.

Ellen Jansen en Janny Poortman

Koffie en sfeer

cafe4Een nieuwe lente, een nieuwe activiteit!

Er voltrekken zich grote veranderingen in onze samenleving en daardoor wordt het killer, ongezelliger en onpersoonlijker. Daar willen we wat aan doen! We beginnen een nieuwe gelegenheid: open huis met koffie en gezelligheid. Die gelegenheid heet:
"KOFFIE EN SFEER".

Wanneer? Iedere woensdagmorgen is het gebouw De Rank (achter de Nieuwe Kerk aan de Verlengde Maanderweg 33) open. Voor wie is deze activiteit? Iedereen die wil is hartelijk welkom. Hoe gaat het? Het is een open sociëteit waarbij iedereen kan komen binnenlopen. Er zijn geen kosten aan verbonden: koffie/thee/koekje is gratis. Wat gaan we doen? Er is nog geen vaste planning; samen kunnen we uitzoeken wat gezellig is: praten, spelletjes, muziek, creatieve bezigheden. Samen met u/jij kiezen we wat bij een sfeervolle ontmoeting hoort. Komt u ook? Deze uitnodiging wordt verspreid in de straten rondom de Nieuwe Kerk, maar iedereen mag komen. Neem gerust uw buren of vrienden mee.

- Start: woensdag 15 april 2015 (en daarna iedere woensdag)
- Tijd: inloop vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur, koffie/thee staat klaar 
- Plaats: De Rank, Verlengde Maanderweg 33, 6713 LD Ede, tel. 0318–616293 
- Kosten: geen
- Wie: iedereen die wil is hartelijk welkom
- Informatie: tel. 0318–650489

Psychopastorale hulp in de Nieuwe Kerk Gemeente

ppw2014In de gemeente van Christus zien we om naar elkaar, juist ook als het moeilijk is. Het werk van ouderlingen en pastoraal bezoekers is daarbij van onschatbare waarde.

Soms is er iets extra's nodig, bijvoorbeeld als u psychisch in de knoop zit. Of als er levensproblemen zijn waar u zelf niet uit komt. Misschien zit u al in de hulpverlening en dat helpt echt, maar toch blijven er ook geloofsvragen. Dan is er in de Nieuwe Kerk een Psycho Pastoraal Team beschikbaar.

Het team bestaat uit gemeenteleden die een vorm van psycho-pastorale opleiding hebben gehad en die door de kerkenraad zijn benoemd.

Zij kunnen ondersteuning bieden aan gemeenteleden die te maken krijgen met bv. eenzaamheid, depressieve gevoelens, rouw, vragen rond kinderen, acceptatie van het ouder worden, psychische problemen, huwelijksproblemen, problemen na echtscheiding, seksueel misbruik en huiselijk geweld, weinig zelfvertrouwen. Zij bieden een luisterend oor en zijn in staat u te begeleiden en te ondersteunen in een moeilijke fase van uw leven. Bijbellezen en bidden kan samen met praktische hulp een plaats krijgen. Indien nodig word u geholpen om wegen te zoeken in de professionele hulpverlening. Hoe vraag u hulp aan? U kunt via de predikant, de sectieouderling of pastoraal bezoeker een vraag stellen aan de coördinator Liesbeth Bouman. Zij overlegt dan met u wat u nodig hebt en welk teamlid bij u past. Daarna neemt het teamlid contact met u op en kun u zelf afspraken maken. Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder Psycho Pastoraal Werk (PPW).

Deze ligt in de Rank. PPW contactpersoon: zie logo

Contact: Liesbeth Bouman, tel. 0318-638319, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatiefolders onderaan het artikel vindt u hier als bijlage.