kleopaslogo

Kerkomroep

Kerkomroep Apps voor uw mobiele aparaat!

Installeren:         Meer over Apps

19/11 09:00 ds. A. Plaisier

Aanvangslied: Ps. 98:1,2
Wij zijn stil voor God en stemmen ons af op Hem
Votum en Groet
Wij belijden onze schuld in gebed en lied
zingen:ps. 51:5
gebed
zingen:HH 274
Wij luisteren naar de psalmtekst:ps. 92;2,3
En zingen: gezang 444:1,2
en vervolgens HH: 596
Wij worden opgeroepen tot een leven naar Gods wil (een ‘vermanend’ bijbelgedeelte)
Gebed om de opening van het Woord
kinderlied
Schriftlezing: Matth.25:14-30
Zingen: HH 731
Prediking
Meditatief orgelspel
Gebeden
Zingen: gez. 300:4,6
Zegen

19/11 17:00 ds. N.W. van den Houten (HD)

Welkom
Zingen Psalm 105:1,5 OB
Stil gebed, votum en groet
Zingen OTH 54 Heer, U doorgrondt en kent mij
Doopformulier
Doopgebed
Geloofsbelijdenis
Doopvragen
Zingen OTH 204 Nog voordat je bestond
Gesprek kinderen
Met de kinderen zingen we: OTH 124 Dit is de dag
Doopsbediening
Zingen Zingend gezegend 237:1,3,4,5 (staande)
Vraag aan gemeente
Gebed
Schriftlezing 1 Petrus 2:1-10
Psalm 131:2,3
Verkondiging n.a.v. Tekst 1 Petrus 2:2... en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Zingen gezang 330:1,2
Gebeden
Collecte
Slotlied gezang 44:1,3
zegen

Kerkomroep Kleopasgemeente

Kerkelijk Centrum Emmaus Ede
Laan der Verenigde Naties 94
6716 JE Ede


Werkt het niet? Kik dan hier voor de kerkomroep website!
Datum Uitzending
19-11-2017 16:37 KijkLuister
19-11-2017 10:30 Luister
19-11-2017 08:45 KijkLuister
12-11-2017 16:43 KijkLuister
12-11-2017 10:19 Luister
12-11-2017 08:45 KijkLuister
10-11-2017 15:21 KijkLuister
05-11-2017 16:44 KijkLuister
05-11-2017 10:24 Luister
05-11-2017 08:40 KijkLuister
Oudere uitzendingen

Kerkomroep Hulp en instructies

Deze functionaliteit werkt in de meeste browsers, met twee uitzonderingen:
- FireFox vereist dat er een aparte plugin wordt geïnstalleerd, klik
hier voor instructies.
- Chrome laat soms geen beeld zien, hier is nog geen oplossing voor.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar www.kerkomroep.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)