Hervormde gemeente Ede

 • oude kerk winter 2
 • rehoboth af
 • sionkerk3
 • H.A.C Bovenverdieping 2
 • nieuwekerk2
 • nhede-mobiel
 • bethelkerk2
 • de-ark2
 • emmaus
 • bethanie
 • De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 • Rehoboth, het Kerkelijk Zalencentrum voor heel de Hervormde gemeente, ligt in het centrum van Ede

 • De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 •  

   

   

   

  De Winkel van Sinkel - voor de smalle beurs!

  Bezoekadres: Veenderweg 118a, Ede

  Woensdag
  10.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
  19.00 - 21.00

  Zaterdag
  10.00 - 12.00

  Winkel van Sinkel
 • De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 • Beluister de kerkomroep op Tablet of Smartphone, en volg al het wijkgemeentenieuws via de Protestant App

 • De Bethelkerk gemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 • De Ark gemeente is de wijk gesitueerd in de volgende secties: Stein - Daal - Beek - Klaphek.

 • De Kleopasgemeente is de wijk in en rondom de Rietkampen.

 • Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

Kreatief voor iedereen

Kreatief 2016

 Vanuit de centrale diaconie van onze gemeente wordt er voor alle gemeenteleden in Ede al meer dan 33 jaar een creatieve ochtend gehouden in "de Ark" aan de Heijendaal 10 te Ede.

Vaak wordt ons gevraagd of dit voor de wijk Veldhuizen is, maar het is echt voor alle wijken.

Doel is voor ieder die buiten het arbeidsproces staat, door welke oorzaak dan ook, een gezellige ochtend te organiseren.

Met uitzondering van de schoolvakanties komen we wekelijks op woensdagochtend van plm. 9.00 - 11.30  uur bij elkaar. 

Lees meer

Ik wil een ander helpen

Binnenkort doen wij u hier wat suggesties. Neem alvast de comissies rechts in het menu door. Veel comissies zijn nog op zoek naar extra vrijwilligers.

Kerstgroet

De kerstgroet wordt jaarlijks vlak voor de kerstdagen georganiseerd en is gericht op de ouderen van de gemeente boven de 75 jaar en de langdurig zieken.

Deze ouderen ontvangen een fruitbakje en zij die hun partner verloren hebben (in dat jaar) krijgen er ook een dagboekje bij. De commissie doet de voorbereidingen voor het maken van de bakjes. De bakjes worden samen met vrijwilligers uit de gemeente gemaakt. Door andere vrijwilligers worden de fruitbakjes en dagboekjes verspreid in de wijken.

De commissie bestaat uit vijf personen, waarvan twee diakenen en wordt geleid door diaken Cees van de Weerd.

Versterking gewenst:
Vrijwilligers voor het maken van de fruitbakjes zijn altijd welkom

Kerk & Minima

Het doel van de commissie is om de bewustwording voor de minima in de (kerkelijke)gemeente te vergroten. Dit doen wij o.a. door een aantal keer per jaar een folder, de Diaconale Nieuwsflits in de kerkgebouwen te verspreiden. Tevens is deze ook op deze website te vinden.

Elk jaar wordt er in de maand mei de actie vakantiegelddelen georganiseerd, met als doel geld in te zamelen voor de minima die niet op vakantie kunnen gaan, of geen geld kunnen uitgeven aan leuke uitjes e.d. De commissie vraagt aan de gemeenteleden een klein deel van hun vakantiegeld af te staan. Elk jaar kunnen wij aan ca. 50 gezinnen een mooi bedrag schenken

De commissie bestaat uit diakenen en gemeenteleden uit diverse wijken van onze gemeente en staat onder leiding van de diaconaal consulent.

Versterking gewenst:
Een dame uit een willekeurige wijkgemeente zou een mooie aanvulling zijn. Om ook vanuit het vrouwelijk oogpunt bepaalde zaken te kunnen bekijken

Meet Inn

Meet-Inn vervult een diaconale opdracht , namens de participerende kerken in de regio Ede. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema's, waaraan door een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Waar dit voor de gasten wenselijk is, wordt bij het realiseren van de dienstverlening samengewerkt met andere organisaties. Contactpersoon vanuit de diaconie is diaken Dirk-Jan van Veldhuizen.

Inloopcentrum Meet-Inn is een gezellige ontmoetings­plek in het centrum van Ede. Een gezellig huis om anderen te ontmoeten, je verhaal te doen, of gewoon lekker te ontspannen. Wees welkom en voel je thuis in Meet-Inn!

In Meet-Inn worden diverse diensten aangeboden en activiteiten georganiseerd. Je kunt gebruik maken van verschillende spreekuren, ontspannende activiteiten, informatieve thema's, interessante cursussen en praktische hulp.

Een gemiddelde week van Meet-Inn ziet er als volgt uit:

Maandag
14.00 - 15.30 Zinvol Café – Een gezellige en verdiepende middag over zingeving. Elke 1e maandag van de maand. Opgeven is niet nodig.
18.00 - 20.30 Stipavond - Gezellige ontmoeting en maaltijd voor ex-gedetineerden en anderen die een nieuwe start in hun leven willen maken. Elke 2emaandag van de maand.

Dinsdag
11.30 - 13.30 Break-Inn - Inloop en lunch voor dak- en thuislozen. Elke dinsdag.
15.00 - 18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke dinsdag.
16.00 - 17.00 Spreekuur over jou en je leven - Vraag wat je wilt weten, bespreek wat je dwars zit, op dit spreekuur zonder afspraak. Opgeven is niet nodig. Eens in de twee weken, elke dinsdag in de oneven weken.
18.00 - 19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Kosten: € 4,25.
19.00 - 22.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke dinsdag.
19.00 - 21.30 Computercursus – Geef zelf aan wat je wilt leren, en krijg 45 minuten les. Elke dinsdag. Kosten: € 1,50 per les.

Woensdag
10.00 - 12.00 Buurt-Inn-loop – Een gezellige inloop voor mensen uit de buurt! Opgeven is niet nodig. Eens in de twee weken, elke woensdag in de oneven weken.
12.30 - 14.30 Ontmoeting voor gezinnen - Samen lunchen met je kind(eren) en andere ouders en daarna iets knutselen of spelletjes doen. Eens in de twee weken, elke woensdag in de oneven weken.
15.00 - 18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke woensdag.
16.00 - 17.00 Spreekuur over God en geloven – Vraag wat je wilt weten, bespreek wat je dwars zit, op dit spreekuur zonder afspraak. Opgeven is niet nodig. Elke woensdag.
18.00 - 19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Kosten: € 4,25.
19.00 - 22.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke woensdag.

Donderdag
11.30 - 13.30 Break-Inn - Inloop en lunch voor dak- en thuislozen. Elke donderdag.
15.00 - 18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke donderdag.
18.00 - 19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Kosten: € 4,25.
19.00 - 22.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke donderdag.
19.00 - 22.00 Bordspelavond - Supergezellige bordspelavond. Opgeven is niet nodig. Elke donderdag.

Vrijdag
15.00 - 18.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke vrijdag.
18.00 - 19.00 Maaltijd – Een gezonde en gezellige warme maaltijd. Kosten: € 4,25.
19.00 - 22.00 Open inloop – Loop binnen, drink koffie, maak een praatje, doe een spelletje of lees de krant. Vrije inloop. Elke vrijdag.
20.00 - 21.00 Jamm-Inn - Samen muziek maken, verhalen delen en plezier hebben. Opgeven is niet nodig. Elke laatste zaterdag van de maand.

Versterking gewenst
Meet –Inn is op zoek naar versterking van de NK kerk in het dagelijks bestuur. Voorts is Meet-Inn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die met enige regelmaat (maar passend bij de agenda van de betreffende mensen) hun diensten willen aanbieden.

Hulpverlening wereldwijd

Het doel van de commissie is het werelddiaconaat onder de aandacht van de gemeente te brengen en het diaconale bewustzijn ten opzichte van onze verre naaste te vergroten door voorlichting en het organiseren van collectes.

De commissie bestaat uit vier diakenen en staat onder leiding van diaken Gert Jan Jansen. De collectegelden worden besteed via organisaties die door de gehele gemeente gedragen worden. Bij rampen  kan in overleg met het moderamen van de diaconie een extra-collecte georganiseerd worden.

De commissie doet het volgende:

·       Zoekt projecten / bestemmingen voor de wereldwijd-collecten.(18 per jaar)

·       Schrijft stukjes voor de kerkbode om bekendheid aan de collecten te geven.

·       Verspreidt een aantal keren per jaar folders in de kerken.

·       Doet voorstellen voor een project voor het HAC.

·       Verzorgt een artikel in de folder voor bid- en dankdag, in overleg met kerkrentmeesters.

Ouderenwerk

Doelstelling van deze commissie is het contact warm houden tussen de diaconie en ouderen van de  Hervormde gemeente. Doelgroep zijn de ouderen van 75 jaar en ouder.

Bezoekwerk
Vanuit de Ouderencommissie worden richtlijnen verstrekt voor het bezoekwerk. Er is afgesproken dat wij iedereen vanaf 75 jaar mogen benaderen en vragen of zij bezoek op prijs stellen. In de praktijk is dit bij de meeste zelfstandig wonende gemeenteleden eerst nog niet echt nodig en gewenst, maar op latere leeftijd wel. In de verzorgingstehuizen echter is bezoek meestal zeer welkom. Bij het verjaardag bezoek aan de ouderen die bezoek wensen, mag een presentje meegenomen worden. Eens in de 2 maanden wordt het blad „Lichtspoor" bezorgd. Het ouderenbezoekwerk wordt per wijk uitgevoerd.
Contactpersoon: mevr. A. van Veldhuisen, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 613342.

Ouderenmiddagen
In de periode van eind september t/m mei worden er elke dinsdagmiddag ouderenmiddagen gehouden. Deze middagen zijn gemeentebreed. Eerst wordt er een meditatie gehouden door een van de (emeriti)predikanten en daarna is er tijd voor een ontspannen programma. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er een zgn. "Grote Middag" georganiseerd, waaronder ook een Kerst- en Paasmiddag. Voor de "Grote Middagen" wordt altijd een gast uitgenodigd. Deze middagen worden altijd aangekondigd in de Kerkbode. Iedere senior is van harte welkom!

De middagen worden gehouden in Rehoboth. Gaat u normaal op eigen gelegenheid naar de middagen maar heeft u nu vervoer nodig, wilt u dit dan melden bij mevr. Van Peursem, e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 650768? Dan probeert zij een chauffeur voor u te regelen. Verdere berichtgeving volgt nog.

Contactpersoon: Mevr.G. Redert, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel: 643123

Ook worden er in de afzonderlijke wijken ouderenmiddagen georganiseerd.
Dit wordt altijd aangekondigd in de Kerkbode onder de wijkberichten.

Jaarlijkse dagtocht
De "Rehobothleiding" organiseert ieder jaar een dagje uit voor ouderen. Er wordt een leuke dagtocht gemaakt in Nederland en onderweg wordt gezamenlijk gegeten. Meestal wordt deze dag in de tweede week van  mei gepland. Ook hier geldt, zie de Kerkbode voor de juiste datum.

Contactpersoon: Mevr. G. Redert, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 643123

Vakantieweek
Vakantieweek voor ouderen zie onder Vakantieweken . (Klik op dit item)

Van harte welkom
Tenslotte nodig ik u als oudere van harte uit om naar de verschillende activiteiten, die vanuit het ouderenwerk worden georganiseerd, toe te komen. Veel vrijwilligers zetten zich hier graag voor in. Het hebben van contact, deelnemen aan een activiteit en het met elkaar bezig zijn vanuit Gods Woord worden door de huidige deelnemers erg gewaardeerd. Daarom de oproep tot slot: KOM en DOE MEE! Hoe meer zielen, hoe meer contact en vreugd!

Arnold Snetselaar, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., voorzitter van de Ouderencommissie

Diaconale zondag

De diaconale zondag wordt eenmaal per jaar gehouden en wordt voorbereid door diakenen, uit elke wijkgemeente één. Deze commissie wordt voorgezeten door de diaconaal consulent.

Doelstelling van deze diaconale zondag is gemeenteleden toe te rusten met het diaconale gedachtegoed. Door de commissie wordt een thema bepaald en daar wordt een Bijbelgedeelte bij gezocht. Om richting te geven aan de dienstdoende predikanten wordt een preekschets voorbereid en voor de gemeenteleden een hand-out.

...

VEILIG MET iDEAL

Webwinkel

Winkel van Sinkel openingstijden


Woensdag
10.00 - 12.00
13.30 - 17.00
19.00 - 21.00

Zaterdag
10.00 - 12.00

 

Lees meer

Kerkelijk bureau

 

Open van maandag t/m vrijdag: 8.00u - 12.30u

Driehoek 11a - Ede
Tel. 0318 610438

Lees meer